Premiera pierwszego polskiego wydania „Zagłady Żydów Europejskich”

HilbergPlakat-male

Centrum Badań Holokaustu UJ oraz Żydowskie Muzeum Galicja zaprasza na premierę pierwszego polskiego wydania monografii Raula Hilberga poświęconej zagładzie Żydów w Europie.

 

Spotkanie odbędzie się 25 marca (początek o g. 17) w Żydowskim Muzeum Galicja przy ul. Dajwór 18. W dyskusji udział wezmą: redaktor Kontanty Gebert, Jerzy Giebułtowski (tłumacz), dr Piotr Stefaniuk (wydawca)dr hab. Dariusz Libionka (Centrum badań nad Zagładą Żydów) spotkanie moderował będzię dr Piotr Weiser z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ.

 

Klasyczne dzieło Raula Hilberga stanowiące podwaliny pod historiografię Holokaustu, liczące niemal 1700 stron studium Zagłady Żydów europejskich po długim oczekiwaniu ukazało się właśnie w języku polskim.

 

Książka Raula Hilberga to obszerne, liczące niemal 1700 stron studium Zagłady Żydów europejskich. Pierwsze wydanie książki ukazało się w 1961, drugie w 1985, trzecie w 2003 r. Wydanie polskie poszerzone jest o poprawki autora, które nanosił do ostatnich chwil życia, spędzając nad książką ponad 50 lat. Jest to precyzyjny, szczegółowy i doskonale uporządkowany obraz zagłady społeczności żydowskiej w Europie dokonanej przez działające w III Rzeszy struktury hierarchiczne: partię nazistowską, biznes, administrację i armię, tworzące razem maszynerię Zagłady.

 

„Zagłada Żydów nie była scentralizowana. Nie utworzono osobnej agencji do spraw żydowskich, ani nie przeznaczono na ten cel osobnego budżetu. Działania wymierzone przeciwko Żydom prowadziły służba cywilna, wojsko, biznes i partia. W przedsięwzięcie to wciągnięte zostały wszystkie składniki zorganizowanego życia w Niemczech. W obławie na ofiary wzięły udział wszystkie agencje, wykorzystane zostały wszystkie specjalizacje, wszystkie warstwy społeczne uczestniczyły w tym procesie” – pisał Raul Hilberg.

 

Raul Hilberg (1926 – 2007), wybitny specjalista w dziedzinie badań nad prześladowaniem i eksterminacją Żydów w okresie Trzeciej Rzeszy. Jego trzytomowe opus magnum „Zagłada Żydów europejskich” należy do najważniejszych dzieł w światowym piśmiennictwie na temat Zagłady.