Renowacja pomnika

Na kielcekim cmentarzu żydowskim rozpoczynają się prace przy renowacji grobu ofiar pogromu. Gruntownej zmianie ulegnie także otoczenie grobowca. W tym celu z inicjatywy Stowarzyszenia ukonstytuował się Społeczny Komitet Restauracji Grobu Ofiar Pogromu Kieleckiego, któremu przewodniczy prezes Stowarzyszenia Bogdan Białek. W skład Komitetu weszli ponadto: naczelny rabin Polski Michael Schudrich, prezydent Kielc Wojciech Lubawski, prezes Związku Kielczan w Izraelu Yaacov Kotlicki, artysta plastyk prof. Marek Cecuła  i przedsiębiorca Sławomir Bursztein.

 

{gallery}aktualnosci/2010.05_renowacja_pomnika/img1:284:160:0{/gallery}
Stary, bardzo zniszczony z powodu braku opieki pomnik zostanie rozebrany.  Płyty nagrobne zastąpione zostaną nowymi, wykonanymi z kieleckiego piaskowca. Za zgodą naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha strona frontowa grobu będzie odwrócona o 180 stopni – ze wschodu na zachód, dzięki czemu przód grobowca stanie się wyraźnie widoczny od ulicy. Na płycie grobowca znajdą się nazwiska pomordowanych oraz krótki opis zajść sprzed 64 lat: w jidysz, po hebrajsku, angielsku i polsku. Umieszczenie nazwisk jest konieczne, dotąd bowiem grobowiec pozostawał bezimienny.

Poza nazwiskami bezpośrednich ofiarami pogromu na płycie znajdą się też nazwiska tych, którzy zmarli po 4 lipca 1946 roku, już poza Kielcami, ale z powodu odniesionych w trakcie pogromu ran. Pośrodku umieszczona zostanie 6-metrowa płyta z czarnego granitu z symboliczną gwiazdą Dawida i datą „4 VII 1946”. Obok grobu stanie przywieziony z Izraela 450-kilogramowy głaz. Jest on darem Ziomkostwa Żydów Kieleckich. Kamień ten ma symbolizować niespełnione marzenie ofiar pogromu o wyjeździe do Palestyny. Renowacji poddany zostanie również grób 45 dzieci z żydowskiego sierocińca i obozu pracy, zamordowanych przez Niemców w 1943 r.

{gallery}aktualnosci/2010.05_renowacja_pomnika/img2:284:99:0{/gallery}
Autorem projektu przebudowy grobu jest Marek Cecuła. Dziełem tego artysty jest między innymi pomnik Menora, upamiętniający ofiary kieleckiego getta. Cecuła wyjaśnia, że tworząc wizję grobowca, dążył do nadania jej głęboko symbolicznej formy – płyta nagrobna jest pęknięta, tak jak nagle przerwane zostało życie pochowanych pod nią osób. W ramach prac renowacyjnych naprawione i pomalowane zostanie ogrodzenie cmentarza oraz uporządkowana zieleń porastająca nekropolię – usunięte zostaną gęste chaszcze i krzaki. W pracach tych wezmą udział więźniowie z kieleckiego aresztu śledczego. Będzie to element realizacji ogólnopolskiego projektu „Tikkun”, czyli „Naprawa”.
Koszt renowacji – ponad 100 tys. zł – pokryją osoby prywatne, głównie członkowie związku kielczan w Izraelu.

Zakończenie całości prac planowane jest na czerwiec, tak  aby obchody przypadającej 4 lipca 64. rocznicy pogromu mogły odbyć się już na odnowionym cmentarzu.