Rozmowa o „Karskim”

j

Muzeum Historii Polski zaprasza na promocję książki autorstwa prof. Jana Żbikowskiego pt. „Karski”. Spotkanie odbędzie się w środę, 30 marca o godzinie 19.00 w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Dobrej 56/66, w sali 316.

Promocji towarzyszyć będzie dyskusja, w której oprócz autora udział wezmą dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert, historyk, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, oraz profesor Dariusz Stola, prorektor Collegium Civitas, wybitny znawca historii Zagłady i stosunków polsko-żydowskich.

Promocja będzie jedną z imprez organizowanych w ramach międzynarodowego projektu „Jan Karski – Niedokończona misja” koordynowanego przez powstające w Warszawie Muzeum Historii Polski. Wydarzeniem tym jednocześnie inaugurujemy współpracę z The Georgetown University Club of Poland – organizacją skupiającą zamieszkałych w Polsce absolwentów amerykańskiej uczelni, na której przez ponad 40 lat wykładał Jan Karski.

karAutor „Karskiego”, Andrzej Żbikowski jest profesorem w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, członekiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Pracuje również w  Żydowskim Instytutcie Historycznym. 

Napisał i redagował wiele ważnych książek z dziedziny historii polskich Żydów – między innymi „Żydzi. Antysemityzm. Holocaust, Pamięć. Historia Żydów Polskich przed, w czasie i po Zagładzie” (wraz z Barbarą Engelking-Boni, Feliksem Tychem i Jolantą Żyndul), „U genezy Jedwabnego. Żydzi na kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej – wrzesień 1939-lipiec 1941”.

Profesor Żbikowski jest również współautorem „Atlasu historii Żydów Polskich”.

Więcej informacji o książce „Karski” na stronie Muzeum Historii Polski www.muzhp.pl oraz Portalu Historycznego PAP i Muzeum Historii Polski – www.dzieje.pl.  

Fragment „Karskiego” zatytułowany  „Co Alianci wiedzieli o zagładzie polskich Żydów” mogą Państwo przeczytać na stronie Muzeum Historii Polski – www.muzhp.pl.

zaproszeniekarski