Seminarium dla nauczycieli

W dniu 26 stycznia 2011 r. (godz. 14.00–17.30) w Muzeum Historii Kielc odbędzie się zorganizowane przez Instytut Psychologii i Edukacji „Charaktery” seminarium dla nauczycieli na temat nauczania o antysemityzmie.

Seminarium będzie jednym z  wydarzenień odbywających się w ramach Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko –Żydowskich  „Wiara – Hatikvah – Miłość”.

Program:

1. Wykład: Postawy wobec Żydów wśród młodzieży polskiej. Wnioski z badań empirycznych – dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs (dyrektor Centrum Badań Holokaustu UJ)

2. Prezentacja materiałów edukacyjnych ODIHR do nauczania o antysemityzmie – dr Piotr Trojański (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

3. Warsztat antydyskryminacyjny –  Przemysław Wiszniewski, Paweł Kwiecień (Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita).

4. Pokaz filmu „Pasażerka” o godz. 18.00 w kinie WDK, Kielce, ul Ściegiennego 4 (wprowadzenie: Jarosław Skulski)

Uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne do nauczania o historii Żydów i antysemityzmie, które w 2008 r. zostały opracowane pod auspicjami Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Materiały te decyzją ministra edukacji narodowej zostały wpisane na listę środków dydaktycznych zalecanych do nauczania i od tego czasu są wykorzystywane w polskich szkołach.

Udział w konferencji jest bezpłatny, uczestnikom zapewniamy zaświadczenia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie w terminie do 24 stycznia 2011 r. mailem na adres:  charaktery@charaktery.com.pl  lub faxem – 041 343 28 49.

Instytut Psychologii i Edukacji „Charaktery” jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli wpisaną do rejestru Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach.

Pobierz zgłoszenie (pdf)          Pobierz zgłosznie (doc)