Seminarium „Kto napisze naszą historię – nauczanie o dziedzictwie polsko-żydowskim”

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium, którego punktem wyjścia będą wątki z filmu „Kto napisze naszą historię”. Film opowiada niezwykłą historię Archiwum Ringelbluma – Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego. Archiwum, jedno z najważniejszych źródeł o Zagładzie polskich Żydów, zostało odnalezione po wojnie i wpisane na listę UNESCO „Pamięć Świata”. Oddolnie pisana historia, nadająca podmiotowość zwykłym ludziom i ukazująca różnorodność ich losów będzie perspektywą, z której chcielibyśmy przyjrzeć się przedwojennej społeczności żydowskiej.

  • Jak mówić o historii i kulturze polskich Żydów z dala od utartych opowieści, a stawiając na jednostkowe, lokalne doświadczenia?
  • Jak odkrywać lokalną żydowską historię?
  • Jak budować zaangażowanie uczniów?

Seminarium będzie miało formę zajęć warsztatowych, ma charakter edukacyjny, podnoszący kwalifikacje zawodowe. Każdy uczestnik otrzyma płytę z filmem „Kto napisze naszą historię” i zestaw materiałów metodycznych, jak również certyfikat uczestnictwa.
Udział w seminarium jest bezpłatny.
W dniu seminarium będzie możliwość wzięcia udziału w oprowadzaniu kuratorskim po wystawach Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu. 
Termin: 22 stycznia 2020, 11:00-17:00
Liczba miejsc ograniczona. W celu uczestnictwa w seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Termin zgłoszeń upływa 8 stycznia.

Forum Dialogu – największa i najstarsza polska organizacja pozarządowa zajmująca się dialogiem polsko-żydowskim. Od 2008 roku prowadzi program edukacyjny Szkoła Dialogu, w którym do tej pory wzięło udział ponad 360 szkół z ponad 260 miejscowości. Jego celem jest poszerzanie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce. Szkoła Dialogu kierowana jest do uczniów z mniejszych i średnich miejscowości, którzy samodzielnie odkrywają i upamiętniają historię przedwojennej społeczności żydowskiej w swojej miejscowości.

Prowadzący:

Izabela Meyza – antropolożka kultury, mediatorka i trenerka empatycznej komunikacji. Od wielu lat związana z Forum Dialogu. Pracuje w oparciu o metodę Porozumienia bez Przemocy (NVC). Wspiera nauczycieli, edukatorów i menedżerów w rozwoju kompetencji komunikacyjnych. Autorka materiałów edukacyjnych dot. przeciwdziałania przemocy i wspierania młodych ludzi w cyfrowym świecie. Współautorka materiałów edukacyjnych Szkoły Dialogu (Forum Dialogu).

Agnieszka Mierzwa – Absolwentka hebraistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kulturoznawstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Koordynowała działania Centrum „Synagoga” w Zamościu. Współpracowała z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” i stowarzyszeniem „Studnia Pamięci”. Pracowała w Państwowym Muzeum na Majdanku jako przewodniczka, a następnie jako edukatorka, autorka scenariuszy warsztatów, prowadząca programy edukacyjne dla grup polskich i zagranicznych. W Forum odpowiada za program Szkoła Dialogu.

Mirosław Skrzypczyk – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Szczekocinach, prezes Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego. Organizator i koordynator licznych projektów poświęconych tematyce żydowskiej (m.in. „Żydzi szczekocińscy. Przywracanie pamięci i odkrywanie śladów”, „Polacy i Żydzi razem – wielokulturowość ziemi lelowskiej”), wielu sesji popularnonaukowych i warsztatów edukacyjnych. Jeden z głównych organizatorów Szczekocińskiego Festiwalu Kultury Żydowskiej. Współorganizator spotkań młodzieży polskiej i izraelskiej oraz kursów dla nauczycieli, poświęconych historii i kulturze Żydów. Laureat nagrody „Chroniąc Pamięć” (2011), Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała (2014), i Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” (2018). Wyróżniony w konkursie Nagroda POLIN 2016. Autor, współautor, redaktor książek: „Żydzi lelowscy. Obecność i ślady”, „Żydzi szczekocińscy. Osoby, miejsca, pamięć”, „Chasydzi lelowscy. Spotkania w drodze”, „Pinkes Szczekocin” (polska edycja), „Szczekociny w opowieściach mieszkańców. Czasy przedwojenne i wojna”.

Działania edukacyjne towarzyszące filmowi Kto napisze naszą historię są możliwe dzięki wsparciu Al and Gayle Berg Family Foundation