„Słuchaj, medytacja jest… z o. Janem Berezą rozmowa post mortem” – spotykanie z o. Maksymilianem Nawarą i Dariuszem Hyblem

Wczoraj w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu odbyło się wyjątkowe spotkanie z autorami książki „Słuchaj, medytacja jest… z o. Janem Berezą rozmowa post mortem” – o. Maksymilianem Nawarą i Dariusem Hyblem. Goście przedstawili postać nieżyjącego już o. Jana Berezy oraz historię stworzonego przez niego Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej w Lubiniu. Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej wraz ze swoim duchowym opiekunem nieustannie się rozwijają, nabierając swoistego charakteru, zakorzenionego w chrześcijańskim monastycyzmie i jednocześnie otwartego na dialog z buddyzmem zen.

 

 

       

 

 

 

 

Dziś rozpoczynają się trwające trzy dni Spotkania Medytacyjne dla chrześcijan i buddystów prowadzone przez o. Maksymiliana Nawarę i Roshi Mikołaja Markiewicza. Spotkania zamnknięte odbywać się będą w Klasztorze Pallotynów na Karczówce.

 

Pamiętajcie o wsparciu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego 1% Waszego podatku!

Więcej informacji pod linkiem:
http://jankarski.org.pl/item/605-przekaz-1-stowarzyszeniu