Stowarzyszenie im. Jana Karskiego uzyskało statut organizacji pożytku publicznego

 Stowarzyszenie im. Jana Karskiego uzyskało statut organizacji pożytku
publicznego, co pozwala na uzyskiwanie środków na realizację celów statutowych.
Będziemy wdzięczni za hojność i wsparcie naszych inicjatyw. Status ten umożliwia
także przekazanie na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku
dochodowego przez osoby fizyczne. Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć działalność
Stowarzyszenia mogą to zrobić na rachunek bankowy: 44 1910 1048 2116 2981 3042
0004