Światowy Tydzień Międzywyznaniowej Harmonii

Tydzien_male

Fundacja Sufich im. Dżelaladdina Rumiego, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego

i Międzyreligijnego UKSW oraz Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zapraszają na międzyreligijne spotkanie w intencji pokoju, pojednania, miłości i harmonii.

 

Pretekstem spotkania jest ustanowiony w 2010 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Światowy Tydzień Międzywyznaniowej Harmonii między wszystkimi religiami, wyznaniami i wierzeniami. Obchodzony jest on corocznie pomiędzy 1 a 7 lutego.

 

Spotkanie odbędzie się 9 lutego w Międzynarodowym Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW w Warszawie (Aula Jana Pawła II) przy ul. Dewajtis 5. Początek o godz. 17. W programie spotkania między innymi koncert duetu Sol at Luna.

 

Patronat nad wydarzeniem sprawują Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów oraz Polska Rada Chrześcijan i Żydów.

 

Kontakt: tel:  512 460 440, mail: rumipoland@gmail.com