Uroczystości wieńczące obchody 70. rocznicy zagłady kieleckiego getta

kielce_pamietaja

Spotkania ze Stefanem Zabłockim – jednym z ostatnich żyjących więźniów kieleckiego getta, wystawienie spektaklu „Poczta” w wykonaniu wychowanków Domu Dziecka, pielgrzymka szlakiem miejsc pamięci związanych z męczeństwem kieleckich Żydów, msza święta oraz uroczyste rozstrzygnięcie konkursów historycznych dla młodzieży – to organizowane przez Stowarzyszenie wydarzenia, które w najbliższych dniach zakończą obchody 70. rocznicy zagłady kieleckiego getta.

Szczegóły programu:


1. Spotkania z Panem Stefanem Zabłockim:

11 października (czwartek)
godzina 8.00  – Liceum Ekonomiczne, ul. Kopernika
godzina 12.00 – LO im. Śniadeckiego , ul. Śniadeckich  

12 października  (piątek)
godzina 8.30 – LO im. Żeromskiego, ul. Ściegiennego

Stefan Zabłocki jest jednym z nielicznych żyjących Żydów ocalałych z getta kieleckiego, w którym przebywał w domu przy ulicy Jasnej. Kielce odwiedzi po raz pierwszy od czasu tamtych dramatycznych wydarzeń. Dziś mieszka w Malmö, jest emerytowanym inżynierem budowy dróg. W sierpniu 1942 roku uniknął deportacji na śmierć do Treblinki. Niemcy zostawili go w Kielcach kierując do obozów przymusowej pracy na terenie miasta. W maju 1943 roku cudem uciekł z grupy kilkudziesięciu dzieci przeznaczonych na rozstrzelanie (wszystkie z nich – w wieku od kilku miesięcy do 13 lat zostały następnie zgładzone na kieleckim cmentarzu żydowskim). W 1944 roku trafił Auschwitz a następnie obozu w Braunschweig.  
Stefan Zabłocki od 35 lat spotyka się ze szwedzką młodzieżą, której przekazuje swoje wojenne przeżycia, uświadamiając rolę, jaką w naszym życiu pełnią tolerancja, demokracja i humanizm.  

2.  Spektakl pt. „Poczta” Rabindranatha Tagore w wykonaniu wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych „Dobra Chata” w Kielcach.

12 PAŹDZIERNIKA (piątek), godz. 18.00
– WOJEWÓDZKI DOM KULTURY,
UL. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 2

Spektakl przygotowany został przy współpracy Stowarzyszenia im. Jana Karskiego z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce

Sztuka hinduskiego noblisty pt. „Poczta” była ostatnim przedstawieniem wychowanków Domu Janusza Korczaka w getcie warszawskim. Premiera odbyła się 18 lipca 1942 roku, na kilka dni przed zagładą getta. Przedstawienie to było oswojeniem dzieci ze śmiercią, próbą uczynienia jej czymś bliskim, odarciem ze strachu i obcości. W zaproszeniu na premierę sprzed 70 lat czytamy: „Coś więcej niż tekst – bo nastrój; coś więcej niż emocja – bo przeżycie; coś więcej niż aktorzy – bo dzieci”.

Reżyseria i adaptacja: Bohdan Gumowski i Artur Hofman (przewodniczący TSKŻ)
Układ sceniczny: Jolanta Białek

3. Msza Święta w intencji zamordowanych Żydów z getta kieleckiego.

13 PAŹDZIERNIKA (sobota), godz. 18.30
– KOŚCIÓŁ PW. ŚW. FRANCISZKA
Z ASYŻU, UL. WARSZAWSKA 33

4. PIELGRZYMKA DROGĄ MĘCZEŃSTWA ŻYDÓW KIELECKICH

14 PAŹDZIERNIKA (niedziela), godz. 13.00

I) Menora Pamięci (al. IX Wieków Kielc)
– pomnik poświęcony ofiarom getta kieleckiego
II)dawna synagoga (ul. Warszawska)
– w tym miejscu 24 sierpnia 1942 roku Niemcy rozstrzelali 30 ciężarnych kobiet.
III) ul. Mojżesza Pelca (nazwa nadana na początku września uchwałą Rady Miejskiej powstałemu niedawno łącznikowi pomiędzy ulicami Piotrkowską a IX Wieków Kielc)
– Mojżesz Pelc był żołnierzem, lekarzem i kieleckim radnym. W czasie okupacji Niemcy wyznaczyli go na prezesa Judenratu. Zorganizował szpital na terenie getta. W 1941 roku zginął zamordowany w Auschwitz.
IV) ul. Kozia i Orla
– miejsce licznych egzekucji Żydów w 1942 roku

PO MARSZU SPOTKANIE W MUZEUM DIALOGU KULTUR (Rynek 3/5)
– Wystawa fotografii archiwalnych „Żydowskie Kielce”
– Wręczenie nagród laureatom konkursów edukacyjnych Stowarzyszenia im. Jana Karskiego: „Śladami żydowskich sąsiadów” oraz „Nie jestem obojętny… Pamięci moich rówieśników Hanki i Dawidka”. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostaną autorzy konkursowych prac oraz ich nauczyciele i opiekunowie. Konkursy wzbudziły ogromne zainteresowanie nie tylko kieleckich uczniów, ale również młodzieży z całego regionu, a nawet spoza województwa świętokrzyskiego. Łącznie otrzymaliśmy blisko – na ogół prezentujących bardzo wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny – 70 prac: tekstów, zdjęć oraz rysunków.

 

 

– Koncert Ilony Sojda „Kadysz dla Róży”

Obchody 70. Rocznicy zagłady getta kieleckiego:

Patronat honorowy: prof. Władysław Bartoszewski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego.
Zadanie realizowane jest dzięki dotacji Urzędu Miasta Kielce.