VI Szkoła Letnia Nauczanie o Holokauście

uj_centrumale

W dniach 1-7 lipca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbędzie się szósta edycja Szkoły Letniej Nauczanie o Holokauście. Grono uczestników jest nadal otwarte, wszystkich chętnych zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń.

Celem skierowanego głównie do nauczycieli i studentów przedsięwzięcia jest propagowanie wiedzy o Holokauście  wśród osób zajmujących się kształceniem i wychowywaniem młodzieży. Intencją twórców i organizatorów Szkoły jest szerokie rozpowszechnianie wiedzy o tragicznej przeszłości, w szczególności w szkołach, by stała się narzędziem służącym do budowy i rozwijania postaw tolerancji i otwartości wśród młodych ludzi.

W ramach szóstej edycji Szkoły Letniej Nauczanie o Holokauście odbędą się wykłady, prezentacje, warsztaty, projekcje filmów, dyskusje panelowe i sesje pytań do ekspertów. W programie uwzględniono także wizyty w Państwowym Muzeum  Auschwitz-Birkenau, Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży, Żydowskim Centrum Edukacyjnym w Oświęcimiu, jak również w Muzeum Galicja na krakowskim Kazimierzu.

Zaproszeni wykładowcy, wybitni nauczyciele akademiccy oraz eksperci z Polski, USA oraz Izraela podzielą się z uczestnikami Programu swą wiedzą o tym, jak uczyć o Zagładzie i z jakich materiałów korzystać. Znajdą się wśród nich między innymi: prof. Eugenia Prokop-Janiec, prof. Jan Tomasz Gross, prof. Michael Berenbaum, prof. Feliks Tych, prof. Zdzisław Mach, prof. Jonathan Webber, prof. Andrzej Żbikowski, prof. Marek Kucia, dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, dr Piotr Trojański, p. Michał Sobelman, p. Robert Szuchta.

Jednym z wykładowców będzie również prezes Stowarzyszenia Bogdan Białek, który swoje zajęcia poprowadzi 1 oraz 7 lipca.

Program jest wspólnym przedsięwzięciem polskich i zagranicznych instytucji: Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Illinois Holocaust Museum and Education Center, Skokie, Illinois, USA, Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie, Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK, przy współpracy: Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu.

Sponsorami VI Szkoły Letniej Nauczanie o Holokauście są: Claims Conference. The Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Fundusz Michaela H. Traisona dla Polski oraz  Państwo Shirley i Yossi Sagol.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego
.