W intencji pokoju na świecie

Klasztor na kieleckiej Karczówce

Sześciodniowe spotkanie medytacyjne chrześcijan i muzułmanów „W stronę serca”  rozpocznie się 12 lipca w klasztorze Pallotynów na Karczówce w Kielcach. To trzecie już spotkanie międzyreligijne w intencji pokoju organizowane przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, w marcu w Kielcach spotkali się chrześcijanie i buddyści, a w maju Żydzi i chrześcijanie.

W spotkaniu udział weźmie szajch Hazrat Hamid Hasan, który posiada linie przekazu pięciu głównych ścieżek sufickich oraz o. Maksymilian Nawara OSB z Ośrodka Medytacji Chrześcijańskich, benedyktyn zaangażowany we współpracę i dialog z buddyzmem zen. Spotkanie potrwa do 17 lipca.

Spotkanie dofinansowane przez Fundację Róży Luksemburg w Polsce.