„Skoro Bóg istnieje to dlaczego są choroby, cierpienie i śmierć?”

W Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu odbyło się niezwykłe spotkanie z ks. dr Janem Kaczkowskim i Zofią Radzikowską pt. „Skoro Bóg istnieje to dlaczego są choroby, cierpienie i śmierć?” 

Spotkanie było niezwykłym dialogiem o cierpieniu osoby dotkniętej śmiertelną chorobą z żydowską teolożką. Po spotkaniu ks. Jan Kaczkowski podpisywał swoje książki oraz wpisał się „poruszony miejscem i jego historią” do księgi pamiątkowej Instytutu.