„Wojna według Karskiego”. Spotkanie z Tomaszem Łubieńskim

W środę, 9 października, gościliśmy w naszym Instytucie Tomasza Łubieńskiego, pisarza, autora książki „Wojna według Karskiego”. Rozmowa, którą poprowadził Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia, dotyczyła publikacji i wyłaniającego się z niej obrazu Jana Karskiego. Dyskutowano o kontrowersjach wokół tzw. „Raportu Karskiego”, poglądów naszego patrona, miejsca, jakie w jego misji zajmowała dziejąca się wtedy Zagłada oraz tego, czy nazywanie Karskiego bohaterem jest właściwe. Wedle naszego gościa niezaprzeczalną zasługą Karskiego było to, że jego świadectwo opierało się na doświadczeniu wejścia do getta i do obozu w Izbicy. Jednocześnie Karski nigdy stanowczo nie przeciwstawiał się mitowi, który narastał wokół jego osoby. – Wydaje się, że brakuje nam własnie takich spotkań, podczas których nazywamy rzeczy takimi, jakie one były, a nie tworzymy wciąż nowych bohaterów – podsumował spotkanie Bogdan Białek.