Wręczenie Nagrody im. Dawidka Rubinowicza i wyjątkowy koncert

10 maja 2016 roku, w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Hanny Goldszajd i Dawidka Rubinowicza. Laureatką Nagrody została w tym roku pani Danuta Gajek, nauczycielka języka polskiego z Chmielnika. 

Nagroda przyznawana jest przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego nauczycielom w dowód uznania za wyjątkową postawę w wychowaniu młodzieży w duchu szacunku dla godności osoby ludzkiej bez względu na wyznanie, pochodzenie, stan i wszelkie inne różnice, które są pomiędzy ludźmi. Kapituła Nagrody w składzie Yaacov Kotlicki, prof. Stanisław Żak, pastor Janusz Daszuta, Andrzej Białek doceniła pracę z uczniami Laureatki na rzecz kształtowania postawy otwartości i tolerancji.


Po uroczystości wręczania Nagrody odbył się koncert kameralny w wykonaniu światowej sławy flecisty Anatolija Kogana z Izraela i wybitnego pianisty Konstantego Wileńskiego. Artyści zaprezentowali kompozycje Jana Sebastiana Bacha, Mozarta, Wihelma Poppa, Christophera Glucka.