Wspólna Radość Tory

W niedzielę, 7 października, w naszym Instytucie miało miejsce „Wspólna Radość Tory”:  spotkanie chrześcijan i Żydów wokół Biblii, odbywające się niedługo po żydowskim święcie Simchat Tora (Radość Tory), będące wyrazem wdzięczności za dar Świętej Księgi.  Wspólna Radość Tory jest organizowana w Warszawie przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów od 1992, a inicjatorem tego wydarzenia był ks. Roman Indrzejczyk. W Kielcach uroczystość odbyła się po raz pierwszy. – W Kielcach brakowało takiego czegoś. Ta piękna idea powinna rozprzestrzenić się w całej Polsce. (…) Ta idea Wspólnej Radosci Tory to zwrócenie się do korzeni naszej wiary, ale także do korzeni naszej cywilizacji – mówił Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.

Na początku spotkania rabin Łodzi Dawid Szychowski i ks. prof. Łukasz Kamykowski, dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, odczytali po polsku i po hebrajsku fragment księgi Wyjścia i krótko skomentowali go. Andrzej Białek, wiceprezes Stowarzyszenia, powiedział krótkie świadectwo o swojej drodze do dialogu. Całe spotkanie przeplatane był wspólnym śpiewem pieśni żydowskich.

Szczególną okazją do kieleckiej celebracji była prezentacja odnowionej Tory, która odtąd będzie częścią ekspozycji w Instytucie. Zwój został znaleziony w 1945 w Kielcach przez prof. Piotra Bańkowskiego i prawdopodobnie pochodzi z tutejszej synagogi. Po śmierci profesora znalazł się on w archiwum Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego, gdzie, po latach, został odnaleziony przez współpracownika Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. Po długim i mozolnym procesie renowacji dokonanym przez pracowników Muzeum Narodowego w Kielcach, Tora znalazła swoje miejsce w Pokoju Błogosławieństw w naszym Instytucie. O procesie renowacyjnym opowiedziała p. Alina Celichowska, która wraz z p. Izabellą Żołowicz pracowałą nad naszym rodałem prawie dwa lata.

Kulminacyjnym punktem uroczystości była debata „Wiara Jezusa – wiara w Jezusa” z udziałem  Dawida Szychowskiego i ks. prof. Łukasza Kamykowskiego. Spotkanie stanowiło również inaugurację drugiej edycji studium „Abc judaizmu”, podczas którego Kielczanie będą mogli poznawać wiarę i historię Żydów.