Wspomnienia z wizyty w Polsce

marsz20rogal

Poniżej zamieszczamy teksty będące zapisem refleksji rabinów izraelskich – Prof. Yehoyada Amira oraz Yehudy Gilada ze swojej podróży do Polski w październiku ubiegłego roku. Obaj uczestniczyli w zorganizowanym w Kielcach przez Stowarzyszenie Szabatonie – cyklu imprez religijno-kulturalnych. Panowie Amir i Gilad są członkami The interreligious Coordinating Council in Israel – organizacji skupiającej żydów, chrześcijan i muzułmanów, której celem jest budowa międzyreligijnego dialogu i pojednania.
Oba teksty pochodzą ze strony internetowej organizacji.

Wspomnienie rabina Yehoyada Amira
                               (english version)

Wspomnienie rabina Yehudy Gilada                                   (english version)