Wysoka ocena projektu Stowarzyszenia przez Kancelarię Premiera

dota

W konkursie na dotację dofinansowującą organizację spotkań edukacyjnych edukatorów i młodzieży polskiej i izraelskiej w Polsce w roku 2011 nasz projekt oceniony został bardzo dobrze.

W ogłoszonym przez Biuro Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego konkursie, Stowarzyszenie zajęło drugą co do wysokości przyznanych dotacji lokatę, przy czym na dziewięć wniosków pozytywnie rozpatrzone zostało jedynie pięć.  
Dzięki otrzymanej dotacji kwota ponad 46 tys. zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie projektu, w ramach którego 10–osobowa grupa młodzieży izraelskiej przejdzie w październiku do Kielc.

Przedsięwzięcie zorganizowane zostanie pod nazwą „Żywy most – Izrael/Polska. Zapoznanie z Polską”.  

Celem realizowanego – przy współpracy z izraelską organizacją SparkPro – projektu jest przede wszystkim nawiązanie międzykulturowego dialogu pomiędzy młodymi Żydami i Polakami. Organizatorzy chcą, aby to międzynarodowe spotkanie stworzyło odpowiednią płaszczyznę do przełamania wzajemnych uprzedzeń i obalenia negatywnych stereotypów.
kancelaria_prezesa_rady_ministrow_logo