„Noe i jego arka: Nasze reakcje na zagrożenie”

Za nami spotkanie zatytułowane „Noe i jego arka: Nasze reakcje na zagrożenie”. Pani Anna Dodziuk, psychoterapeutka i publicystka, przeprowadziła uczestników przez biblijny opis historii Noego, podkreślając nie tylko jego zmagania i sposób, w jaki odpowiedział na zagrożenie, ale też konieczność spojrzenia na współczesne znaczenia jego historii. Wykład odbył się w ramach trwającego studium „ABC judaizmu dla chrześcijan”.

Zapraszamy na kolejny wykład w ramach studium, który odbędzie się 19 listopada o godz. 15.00. Rebecyn Miriam Szychowska opowie o tradycyjnym domu żydowskim i rolach, jakie mają w nim mężczyźni i kobiety. W grudniu natomiast zapraszamy na spotkanie z siostrami Szwarcman, autorkami śpiewnika z tradycyjnymi pieśniami, które dawniej rozbrzmiewały w domach żydowskich – „W poszukiwaniu zaginionego jabłka. Lider buch – śpiewnik rodzinny”. Regularne wykłady studium objęte są opłatą. Więcej szczegółów odnośnie studium „ABC judaizmu dla chrześcijan” na naszej stronie: www.jankarski.org.pl/ABC.

„Historia Noego jest historią absolutnie fascynującą. Po pierwsze – Noe jest nietypowy. Początek po genealogii Noego to pewien rodzaj jego prezentacji, w którym wyróżnia się on na tle swojego pokolenia” – mówiła Autorka, zachęcając do dokładnego poznania osoby i historii Noego. Nawiązywała też do przymierza, które Bóg zawarł z Noem po potopie – „Przymierze nie dotyczy tylko zwierząt i rodzaju ludzkiego, ale czegoś więcej – tego, że w ogóle świat będzie trwał”.

Spojrzenie na współczesne znaczenie historii Noego miało skierować uczestników do analizy własnych reakcji na zagrożenia, których dziś mamy bardzo wiele – Nawiązanie jest oczywiste: jak było w przededniu Holokaustu i jak mamy traktować ostrzeżenia dzisiaj? Czym się kierować w epoce zagrożenia w podejmowaniu najważniejszych życiowych decyzji? Co robić, na co być uważnym, żeby nie było za późno? Można uznać, że ważne nauki z historii Noego i budowy Arki dotyczą nie tylko sytuacji globalnej czy sytuacji społecznej – płyną również z reakcji na osobiste zagrożenia: utratą pracy, rozpadem czy pogorszeniem związku lub relacji z dziećmi i innymi trudnościami, kryzysami, nieszczęściami. Jakie to nauki? Jakie nauki płyną również w aspekcie prywatnym? Co robimy?

Wiele osób podkreślało, że nie chciałoby być Noem, że wybranie jest pewnym rodzajem stygmatu. Jak znaleźć w sytuacji zagrożenia złoty środek pomiędzy realizmem i reakcją na zagrożenia a tym, żeby nie dać się przez nie zwariować? „Czasem wydaje się, że ktoś ma wszystko, zdrowie, pieniądze, jest tym wybranym – ale to opinia z zewnątrz, bo nie ma ludzi, którzy nie mają problemów i wiodą łatwe życie. Marzeniem każdego z nas jest ochronić siebie i swoich bliskich. Pytanie czy będziemy w stanie zostawić wszystko to, do czego jesteśmy przywiązani i do tej arki wejść? A przecież ją też trzeba będzie w pewnym momencie opuścić, bo nie można spędzić całego życia w arce. Jednak istotne jest, by budować arkę – przestrzeń swojego ocalenia. By być uważnym w relacjach z innymi, troszczyć się o bliskich i nie zaniedbywać własnego rozwoju.
A może uchodźcy szukają teraz swojej arki?”- to Państwa refleksje, za które bardzo dziękujemy.