„Kieleckie wspomnienia” Rafaela Blumenfelda – nowa publikacja Stowarzyszenia im. Jana Karskiego

Przedstawiamy Państwu nową książkę wydaną przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego. Książka Rafaela Blumenfelda, świadka pogromu kieleckiego, nosi tytuł „Kieleckie wspomnienia”. Wydanie tej publikacji było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Fundacji Żydowski Instytut Historyczny. We wtorek, 21 listopada o godzinie 18.00, w Instytucie Kultury Spotkania przy ulicy Planty 7 odbędzie się promocja „Kieleckich wspomnień”.

Publikację dofinansowano ze środków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny

„Kieleckie wspomnienia” to trudna książka. Autor wspomina w niej swoją historię od wyzwolenia z obozu koncentracyjnego Retinoff nad Elbą w Niemczech aż do wydarzeń następujących po 4 lipca 1946, które doprowadziły w końcu do jego emigracji do Palestyny. Opowiada o swoim pobycie w Kielcach i pracy jako instruktor w kibucu syjonistycznej organizacji „Ichud”. Sposób, w jaki charakteryzuje swoich wychowanków, pozwala nazwać go niezwykle wrażliwym i mądrym pedagogiem. Możliwość poznania sylwetek młodych członków kibucu sprawia, że rozdziały dotyczące pogromu kieleckiego, w którym piątka z nich została bestialsko zamordowana, nie są tylko historycznym dokumentem. Ich lektura jest doświadczeniem, po którym nie dziwią nas mocne słowa Blumenfelda o „tym piekielnym mieście – Kielcach”.

Przedmowę do „Kieleckich wspomnień” napisał syn Rafaela Blumenfelda, Izaak Pelet. Pisze on w niej o dalszej drodze swojego ojca, który, mieszkając w Izraelu, zaangażował się w odbudowę relacji między obecnymi mieszkańcami Kielc i pochodzącymi z tego miasta Żydami.  W związku z tym Blumenfeld przed swoją śmiercią w 2007 roku kilkakrotnie odwiedził rodzinne miasto.

Gościem spotkania promocyjnego książki będzie dr Marek Maciągowski- historyk, dziennikarz, dyrektor Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, który przyjaźnił się przez wiele lat z Rafaelem Blumenfeldem.