67. rocznica pogromu kieleckiego

grobowiec_ofiar_pogromu_male

Debata „Co się stało w Kielcach po wojnie” z udziałem wybitnych naukowców z Polski i Izraela, tradycyjny Marsz Pamięci i Pojednania oraz uroczystość nadania tytułów Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata to wydarzenia, które odbędą się w ramach 67. rocznicy pogromu kieleckiego. Zapraszamy.

 

– Nie chcemy przysłaniać zbrodni pogromu wspominając Sprawiedliwych. Nie możemy jednak wspominając pogrom nie pamiętać o Sprawiedliwych i nie możemy pamiętając o Sprawiedliwych nie pamiętać o pogromie – wyjaśnia Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia.

 

4 lipca 2013 r. Kielce, Program uroczystości:

Debata „Co się stało w Kielcach po wojnie”

g. 10.30 – Muzeum Dialogu Kultur oddział Muzeum Narodowego w Kielcach

 

Powitanie:

Wojciech Lubawski, Prezydent Kielc

 

Wprowadzenie:

Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego

 

Paneliści:

prof. Joanna Tokarska-Bakir (Uniwersytet Warszawski)

prof. Bożena Szaynok (Uniwersytet Wrocławski)

dr Marcin Zaremba (Uniwersytet Warszawski)

Zuzanna Radzik (Forum Dialogu Między Narodami)

 

Podsumowanie:

prof. Haim Y. Knobler (Izraelsko-polskie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego)

prof. Jacek Bomba (Uniwersytet Jagielloński, Polsko-Izraelskie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego)

 

jzef i marianna walczyscy_maleCeremonia honorująca tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata ś.p. Mariannę i Józefa Walczyńskich – godz. 15.00 sala konferencyjna Urządu Miasta Kielce, Rynek 1. Małżeństwo narażając przez dwa lata życie całej rodziny ukrywało w swoim domu pięcioro Żydów, wśród nich ojca Manny’ego Bekiera. Manny Bekier jest obecnie prezesem Stowarzyszenia Kieleckich Żydów w Nowym Jorku, weźmie udział w uroczystości.

 

Marsz Pamięci i Pojednania

Godz. 16. Początek pod Pomnikiem Menora (al. IX Wieków Kielc)

 

Pomnik Menora dedykowany jest pamięci 20 tys. kieleckich Żydów zamordowanych przez Niemców w czasie wojny. Został odsłonięty z inicjatywy Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w 2007 roku (podobnie jak pomnik Jana Karskiego – 2005 r. oraz odnowiony grobowiec ofiar pogromu – 2010 r.). Obelisk zainspirował światowej sławy dyrygenta polskiego Jerzego Maksymiuka do skomponowania utworu Lament Serc. Kielcom in Memorian dedykowanego zamordowanym przez Niemców Żydom.

 

Pod pomnikiem utwór zostanie odtworzony w obecności kompozytora. Kolejnym punktem Marszu będzie postój pod gmachem dawnej synagogi, obok którego znajduje się ustawiony w 1996 roku pierwszy w Polsce pomnik osób, które w czasie wojny ratowały Żydów. Na monumencie znajdują się tabliczki z nazwiskami osób z Kielc i okolicznych miejscowości uhonorowanych tytułem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Na kolejnej odsłoniętej tabliczce znajdą się nazwiska śp. Marianny i Józefa Walczyńskich z Piekoszowa pod Kielcami.W tym miejscu wręczone zostaną również medale Stowarzyszenia Vir Bonus.

 

jozef_walczyski i utatowani przez niego ydzi_male Następnie uczestnicy Marszu przejdą na ulicę Planty 7, pod kamienicę, w której w 1946 roku doszło do pogromu. Pod budynkiem odczytane zostaną nazwiska zamordowanych wówczas osób, zostaną złożone wieńce. Ostatnim punktem Marszu będzie cmentarz żydowski, na którym pochowane są ofiary pogromu. Nad grobowcem odprawione zostaną żałobne modlitwy żydowskie i chrześcijańskie.

 

„Ludzie ludziom” to publikacja Stowarzyszenia im. Jana Karskiego wydana w 2009 roku. Jedna z autorek, prof. Bożena Szaynok przedstawia wydarzenia kieleckie z 4 lipca 1946 roku (książeczka do pobrania w formacie pdf).

okadka_ludzie