Prokuratura na straży prawa

b.bialek

Kilka dni temu prokurator Dawid Roszkowski z Białegostoku uznał swastykę za symbol szczęścia. Dziś jego śladem podąża prokuratura kielecka.

 

Otrzymałem dzisiaj pismo z prokuratury rejonowej Kielce-Zachód podpisane przez Panią Prokurator Renatę Olszewską. Owo pismo to „postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie dotyczącej znieważenia grupy ludności z powodu jej przynależności narodowościowej żydowskiej – tj. o przestępstwo z art. 257 kk”. Nie wiem dlaczego do mnie skierowano to pismo, bo ani ja jako osoba prywatna, ani Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, którego jestem prezesem, żadnego zawiadomienia o przestępstwie nie składaliśmy. Ale dostałem, to czytam. I o co chodzi.

 

Oto kielecki biznesmen pan J.T. poskarżył prokuraturze, że jest prześladowany przez grupę internautów m.in. takimi wpisami „Interes ten prowadzi typowy Gruby Żyd z wielką głową”; „Przestrzegam was przed tą firmą. To są rasowi Żydzi (…) On nie gra fair bo jest żydowskim ścierwem..”. Pani prokurator poprosiła o opinię biegłą sądową z zakresu językoznawstwa, Marzenę Borowską, która stwierdziła: „nazywanie go 'żydowskim ścierwem’ nie znieważa osoby z powodu przynależności narodowej. Określenie 'to są rasowi typowi Żydzi’ odnosi się do utrwalonych stereotypowo cech Żydów, ale nie ma odniesienia do cech określających rasę, czyli cech biologiczno-fizycznych, a wskazuje na cechy charakteru, mentalność. Treść tego wpisu jest wyrazem subiektywnej wysoce negatywnej opinii”.

 

Pani prokurator konkluduje: ” wpisy mają charakter ironiczny, sarkastyczny i satyryczny. (…)W wypowiedziach tych można odczytać stereotypowe myślenie o Żydach.(…)Myślenia stereotypowego nie można, zdaniem biegłej, uznać za obelżywe, jest ono bowiem uwarunkowane historycznie i kulturowo, a nawet środowiskowo. (…) Zważywszy na podniesione okoliczności (…) zasadnym jest umorzenie [dochodzenia] (…) wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.”

Bogdan Białek

prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego