piątek, 18 marzec 2016 13:16

Spotkanie z ks. Bonieckim

Wczoraj w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu odbyło się spotkanie z ks. Adamem Bonieckim. Licznie przybyła kielecka publiczność wysłuchała wzruszających wspomnień dotyczących osoby ks. Józefa Tischnera. W trakcie wydrzenia było dużo czasu na zadawanie pytań, na które gość z chęcią odpowiadał. Spotkanie z ks. Bonieckim zgromadziło najliczniejszą publiczność od czasu powstania Instytutu.

Instytut Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego zaprasza na kolejne wydarzenia w ramach I Kieleckich Dni Tischnerowskich „Tischner i cała reszta”. W najbliższy czwartek, 17 marca o godz. 19.00 w Instytucie przy ul. Planty 7, odbędzie się spotkanie z przyjacielem ks. Tischnera, redaktorem- seniorem „Tygodnika Powszechnego” ks. Adamem Bonieckim. Nasz wyjątkowy gość w 2011 roku otrzymał od władz zakonnych zakaz występowania w środkach przekazu poza „Tygodnikiem”. Jest autorem 14 książek, m.in. „Rozmów niedokończonych”, „Lepiej palić fajkę niż czarownice”.

 

 

Dziś rozpoczęły się trzydniowe spotkania medytacyjne buddystów i chrześcijan w Kielcach (Klasztor Palotynów na Karczówce). Jest to pierwsze z cyklu czterech spotkań medytacyjnych w intencji pokoju współorganizowanych w tym roku przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego. 

Wczoraj w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu odbyło się wyjątkowe spotkanie z autorami książki "Słuchaj, medytacja jest… z o. Janem Berezą rozmowa post mortem" - o. Maksymilianem Nawarą i Dariusem Hyblem. Goście przedstawili postać nieżyjącego już o. Jana Berezy oraz historię stworzonego przez niego Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej w Lubiniu. Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej wraz ze swoim duchowym opiekunem nieustannie się rozwijają, nabierając swoistego charakteru, zakorzenionego w chrześcijańskim monastycyzmie i jednocześnie otwartego na dialog z buddyzmem zen.

czwartek, 10 marzec 2016 14:06

I Kieleckie Dni Tischnerowskie

Wczoraj w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu zainaugurowaliśmy I Kieleckie Dni Tischnerowskie spotkaniem z Wojciechem Bonowiczem, autorem pierwszej pełnej biografii księdza Tischnera. Na spotkanie w kamienicy Planty 7 przybyła liczna grupa kielczan zainteresowanych postacią i dokonaniami wybitnego teologa i filozofa. Kielecka publiczność wysłuchała wielu bardzo ciekawych faktów z życia Księdza Profesora, w tym liczne anegdoty. Redaktor Bonowicz rozpoczynając spotkanie powiedział - Cieszę się, że tak wzrosło zainteresowanie ks. Józefem Tischnerem. Dzisiaj też otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pieniądze na organizację Dni Tischnerowskich, które będą zorganizowane w Krakowie. 

poniedziałek, 07 marzec 2016 16:10

I Kieleckie Dni Tischnerowskie

W najbliższą środę, 9 marca Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zainauguruje I Kieleckie Dni Tischnerowskie. O godz. 18.00 zapraszamy do siedziby Instytutu przy ul. planty 7 w Kielcach na spotkanie z Wojciechem Bonowiczem, redaktorem „Tygodnika Powszechnego”, autorem książki "Tischner". Jest to pasjonujący reportaż biograficzny, rzetelna relacja o życiu i kształtowaniu się wybitnego teologa i filozofa. Dzieło w prawdziwie tischnerowskim duchu. Spotkaniu towarzyszyć będzie otwarcie wystawy „Drogami Tischnera” złożonej z materiałów przekazanych Instytutowi przez Kazimierza Tischnera, brata księdza profesora.
wtorek, 01 marzec 2016 10:21

Marzec w Instytucie na Plantach

W przyszłym tygodniu zapraszamy na dwa wyjątkowe spotkania i otwarcie nowej wystawy do Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu przy ul. Planty 7.

W środę 9 marca godz. 18.00 zainaugurujemy I Kieleckie Dni Tischnerowskie spotkaniem z Wojciechem Bonowiczem, redaktorem „Tygodnika Powszechnego”, autorem książki "Tischner". Jest to pasjonujący reportaż biograficzny, rzetelna relacja o życiu i kształtowaniu się wybitnego teologa i filozofa. Dzieło w prawdziwie tischnerowskim duchu. Spotkaniu towarzyszyć będzie otwarcie wystawy „Drogami Tischnera” złożonej z materiałów przekazanych Instytutowi przez Kazimierza Tischnera, brata księdza profesora.

piątek, 26 luty 2016 14:44

Kieleckie Spotkania z Tischnerem

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zaprasza na I Kieleckie Dni Tischnerowskie pod  hasłem „Tischner i cała reszta”,  które odbędą się w marcu 2016. Zapraszamy do  Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu, w kamienicy Planty 7 – miejscu szczególnym ze względu na tragiczne zdarzenia, zwane „pogromem kieleckim”, które rozegrały się tutaj 70 lat temu. Tutaj najdobitniej zabrzmi Tischnerowski sposób myślenia i postawa, łączące w sobie odwagę i wrażliwość na „twarz drugiego”. 

Strona 18 z 20