„Bliskie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie” w Warszawie

prchizlogo

Z inicjatywy Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów wczoraj w kościele przy Placu Teatralnym w Warszawie odbyło się pierwsze wydarzenie z cyklu „Bliskie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie”. Kolejne imprezy będą naprzemiennie odbywać się raz w kościele, raz w synagodze.

 

Spotkania prowadzone będą przez Bogdana Białka, chrześcijańskiego współprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów i prezesa Stowarzyszenia im. Jana Karskiego oraz ks. Grzegorza Michalczyka, wiceprzewodniczącego zarządu PRChiŻ i rabina Stasa Wojciechowicza, członka zarządu Rady.

– Chcemy, aby nasze spotkania stały się znakiem nadziei i pokoju dla wszystkich ludzi dobrej woli. Do udziału w nich będziemy zapraszać rozmaitych gości, którzy prezentować będą swój punkt widzenia na wybrane tematy – tłumaczy podjętą inicjatywę Bogdan Białek.

W pierwszym spotkaniu rabin Joel Chaim-Nowicki mówił o stosunku judaizmu do kontrowersyjnych etycznie procedur medycznych. Natomiast ksiądz mitrat Włodzimierz Misiejuk opowiadał o symbolice w prawosławnej liturgii.

 

Głos zabrali również Sebastian Rejak z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który zajmuje się kontaktami z diasporą żydowską oraz Monika Krawczyk, dyrektor Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, która opowiadała o dziedzictwie żydowskim we współczesnej Polsce.

 

Specjalnym gościem spotkania była poetka Julia Hartwig, która czytała swoje wiersze.

 

Stałymi miejscami spotkań będą kościół duszpasterstwa środowisk twórczych pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego przy pl. Teatralnym 20 oraz synagoga Ec Chaim przy Alejach Jerozolimskich 53, (IV piętro). Kolejne spotkanie w ramach cyklu odbędzie się w styczniu.