Bogdan Białek wiceprzewodniczącym PRCHiŻ

d

Prezes Stowarzyszenia Bogdan Białek został wybrany na wiceprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

 

Radą wspólnie kierują dwie osoby – jedna reprezentująca chrześcijan, druga Żydów. We wczorajszych wyborach po raz kolejny funkcje te powierzono o. Wiesławowi Dawidowskiemu i prof. Stanisławowi Krajewskiemu.

 

Drugim wiceprzewodniczącym został Zbigniew Nosowski, red. naczelny miesięcznika „Więź”.

 

Polska Rada Chrześcijan i Żydów powstała w 1989 roku. Do głównych celów jej działalności należy przyczynianie się do wzajemnego poznawania i zrozumienia się chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych. Rada jest członkiem Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów.