Czytanie Baal szem Towa i warsztaty kulinarne

Wczoraj odbyły się dwa warsztaty w ramach cyklu „ABC judaizmu i kultury żydowskiej”. W głównej sali Instytutu Symcha Keller – znany działacz i kantor żydowski poprowadził wspólne czytanie tekstów autorstwa Baal szem Towa, żyjącego w XVIII wieku twórcy ruchu chasydystycznego. Uczestnicy spotkania wspólnie śpiewali najstarszą znaną pieśń chasydzką: nigun „Złoczower” autorstwa Jechiela Michaela ze Złoczowa.

Symcha Keller wracał często do myśli Baal szem Towa, że Boga można chwalić w każdej czynności dnia codziennego, również przez gotowanie. Zgodnie z tą myślą, w sali Pracowni Społecznej „Plantacja” odbywały się warsztaty kulinarne. Prowadząca je Szoszana Keller opowiadała o specyfice kuchni Żydów aszkenazyjskich. Ilustracją opowieści było wspólne gotowanie trzech potraw: gefilte fish, kuglu i jaj siekanych z cebulą.

Oba warsztaty będą kontynuowane w niedzielę, 8 grudnia.