Kolejne spotkanie z językiem hebrajskim

W niedzielę 1 grudnia kontynuowaliśmy naukę hebrajskiego w ramach warsztatów „ABC judaizmu i kultury żydowskiej”. Wraz z poznawaniem kolejnych liter alfabetu zwiększał się także zasób słownictwa uczestników. Pani rabinka Małorzata Kordowicz opowiadała również o różnicy między hebrajskim biblijnym i współczesnym.