Działalność w roku 2021

Szanowni Państwo, dziękujemy, że byliście z nami w ubiegłym roku. Ze względu na pandemię wiele wydarzeń organizowanych przez nas odbyło się w formule on-line. Przypominamy pierwsze półrocze 2021 roku w telegraficznym skrócie.

17 stycznia – koncert on-line „Pieśni Pokoju i Błogosławieństwa” w wykonaniu Anny Janickiej i Jacka Dziubla

27 stycznia – kieleckie obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.Uroczystość przy pomniku „Menora”

2 lutego – promocja wirtualnej mapy obecności Żydów w Kielcach http://mapa.dom-kielce-planty7.pl/ w postaci rejestracji filmowej spaceru po żydowskich Kielcach22 lutego – wykład on-line Krzysztofa Bielawskiego autora książki „Zagłada cmentarzy żydowskich”

3 marca – rozmowa wokół książki Joanny Michnic „Piętno Zagłady”. Dyskusję z udziałem autorki oraz Anny Bikont i prof. Marcina Kuli prowadził Bogdan Białek

23 marca – wykład on-line dr. Dominika Flisiak o działalności syjonistów-rewizjonistów w Polsce w latach 1944/1945-1950 30 marca – na słupach ogłoszeniowych w centrum Kielc pojawiły się plakaty związane z 80. rocznicą utworzenia przez Niemców „żydowskiej dzielnicy mieszkalnej” w Kielcach. W marcu opublikowaliśmy w internecie pięć spotów z fragmentami wspomnień i dokumentów. Teksty czytali m.in. Bogdan Wenta i Bożena SzyczpiórKwiecień – na Planty 7 wystawa czasowa dokumentów, zdjęć, wspomnień związanych z powstaniem i zagładą kieleckiego getta

14 kwietnia -wykład on-line pt.: „Auschwitz i Holokaust w pamięci współczesnych Polaków” prof. Marka Kuci z Uniwersytetu Jagiellońskiego

20-28 kwietnia – w ramach akcji edukacyjnej „Żonkile”, członkowie naszego Stowarzyszenia przeprowadzili lekcje on-line dotyczące powstania w getcie warszawskim

13 maja – wykład on-line Michała Wójcika o powstaniach w niemieckich obozach zagłady

19 maja- wiosenne sprzątanie cmentarza żydowskiego w Kielcach21 maja – „Wędrówka po granicy getta” z udziałem kieleckich studentów

23 maja – modlitwa na cmentarzu żydowskim w Kielcach przy grobie 45. dzieci zamordowanych w 1943 roku

26 maja – wykład on-line Pauli Sawickiej o Bundzie

30 maja – spacer edukacyjny z uczniami kieleckich szkół

17 czerwca – „Kanon wolnych Polaków”, spotkanie z inicjatywy Laboratorium „Więź” czerwiec – warsztaty edukacyjne dla uczniów kieleckich szkół

21 czerwca – sprzątanie cmentarza żydowskiego przez uczniów; tydzień później cmentarz porządkowali osadzeni w Areszcie Śledczym w Kielcach

22 czerwca – wykład on-line ks. prof. Mariusza Rosika o żydowskich korzeniach liturgii chrześcijańskiejczerwiec – Festiwal Duchowość-Rekapitulacje25 czerwca – wykład Macieja Bielawskiego „Milczenie Buddy, Słowo Chrystusa” w ramach

26 czerwca – wykład filozoficzny Tomasza Stawiszyńskiego „Co robić przed końcem świata”

26 czerwca – wykład on-line Alexandra Poraj-Żakieja „Dlaczego duchowość nie jest kołem ratunkowym dla współczesności”

26 czerwca – wernisaż wystawy prac fotograficznych Andrzeja Ziółkowskiego „The Inward Moment. Człowiek wobec sacrum”. 35 plansz ze zdjęciami prezentowane były w Ogrodzie Włoskim Muzeum Narodowego w Kielcach do 25 lipca

26 czerwca – Wieczór Sikhów „Wszyscy możemy nauczyć się od siebie dobrych rzeczy”

27 czerwca – warsztat kontemplacyjny Macieja Bielawskiego „Milczenie i słowo w praktyce duchowej”

27 czerwca – spotkanie medytacyjne w intencji pokoju dla Kielc, Polski i całego świat 4 lipca – obchody 75. rocznicy pogromu kieleckiego rozpoczęły modlitwy przy grobie ofiar na cmentarzu żydowskim w Kielcach. Odbył się także Marsz Pamięci od pomnika Menora do kamienicy przy ul. Planty 7/9 – miejsce zbrodni.

Latem i jesienią 2021 stałe wystawy w kamienicy przy ul. Planty 7 odwiedziło wiele osób z Polski i zagranicy, zachowując rygory wynikające z pandemii. Okres ten, do końca października, był dla nas bardzo pracowity. O tym co się wydarzyło w tym czasie poniżej.

1 sierpnia – seminarium edukacyjne dla grupy przewodników z Izraela20 sierpnia – uroczystość przy pomniku Menora w 79. rocznicę zagłady Żydów z kieleckiego getta

23 sierpnia – Pielgrzymka Pamięci Kielczan do Treblinki – miejsca zagłady Żydów w niemieckim obozie śmierci.

2 wrzesnia – spotkanie Bogdana Białka z rabinem Yonahem Booksteinem z Los Angeles, autorem pracy o pogromie kieleckimwrzesień – z inicjatywy Bogdana Białka odnowiony został pomnik ofiar pogromu kieleckiego na cmentarzu żydowskim w Kielcach. Usunięcia głębokich zabrudzeń i zacieków podjęła się firma Anber z Kielc.wrzesień – rozpoczęliśmy cykl warsztatów edukacyjnych dla uczniów kieleckich szkół

19 września – koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu Symchy Kellera i warsztaty kulinarne „Smaki żydowskich świąt”28 września – wykład on-line Dariusza Szady-Borzykowskiego o żydowskim dziedzictwie Podlasia

30 wrzesnia -po pandemicznej przerwie wznowił działalność Dyskusyjny Klub Książki działający przy Stowarzyszeniu im. Jana Karskiego. Spotkania odbywają się co miesiącpaździernik – kolejne spotkania w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu, m.in. z grupą młodzieży izraelskiej i nauczycielami z Radomia

13 października – wykład on-line Tomasza Wiśniewskiego o krętej drodze Żydów białostockich

14 października – X Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie rozpoczęły się w prezentacją rekonstrukcji kieleckiej synagogi, która stworzona została na podstawie zachowanych źródeł

16 października -koncert pieśni żydowskich w wykonaniu zespołu Szir Awiw

17 października – rozmowa rabinki Małgorzaty Kordowicz i ks.prof. Alfreda Wierzbickiego prowadzona przez Bogdana Białka.

19 październik – wykład prof. Leszka Hońdo o kieleckim żydowskim dokumencie historycznym „Dom żywych”październik – kuratorskie oprowadzenie po wystawie „Odtwarzanie kieleckiej synagogi”. Wystawa od 24.20 do 15.11 eksponowana była przed budynkiem dawnej synagogi kieleckiej przy ul.Warszawskiej

22 październik – wykład ks. prof. Pawła Mazanka o historii Żydów z Szydłowca

23 października – spacer trasą kieleckich świątyń24 października – spotkanie z Sebastianem Dudą w ramach cyklu „Jaka Polska? Jaki Kościół

27 października – pierwsze webinarum dla nauczycieli w ramach cyklu „Jak reagować na antysemityzm w szkole”: Część pierwsza: rozmowa Dawida Blumenfelda z Izraela (twórcy filmu „Skandal w Iwaniskach”) z Krzysztofem Bielawskim (autorem książki „Zagłada żydowskich cmentarzy”); część druga: warsztaty prowadzone przez Małgorzatę Rusiłowicz i Arkadiusza Walczaka

Przeprowadziliśmy bardzo dużo spotkań on-line, w tym dwie konferencje dla nauczycieli. Zapisy dostępne są na naszym kanale YT i FB. Dwa dni przed końcem roku gościliśmy w Kielcach ks. Redaktora Adama Bonieckiego, z którym rozmawiał Bogdan Białek Tytuł rozmowy „DOBRO”.

1 listopada –brama cmentarza żydowskiego w Kielcach była otwarta. W przeddzień Święta Zmarłych uczniowie kieleckich szkół wykonali prace porządkowe na cmentarzu.listopad – prowadzimy warsztaty edukacyjne dla uczniów w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu

14 listopada – demontaż wystawy „Odtwarzanie kieleckiej synagogi” prezentowanej na ul. Warszawskiej 17

18 listopada – wykład on-line prof. Mirosława Wójcika o pogromie w Wodzisławiu 18.11.1918 roku

19 listopada– rozpoczęliśmy cykl wydarzeń w ramach konferencji on-line dla nauczycieli „Jak współcześnie uczyć patriotyzmu”. Spotkania zainaugurowała rozmowa Pauli Sawickiej z Bogdanem Białkiem, o tym czy Marek Edelman nadaje się na bohatera narodowego Następnie odbył się wykład prof. Krystyny Skarzyńskiej pt. „Czym bywa patriotyzm i co z tego wynika”20 listopada – kolejne dwa wykłady: „Edukacja obywatelska we współczesnej Anglii – wybrane konteksty” – dr hab. Darii Hejwosz- Gromkowskiej„Niemieckie dyskusje o tożsamości bez patriotyzmu” – Urszula Ptak (Berlin)

21 listopada – spotkanie w ramach cyklu „Jaka Polska? Jaki Kościół?”, naszym gościem był prof. Stanisław Obirek, z którym rozmawiał Bogdan Białek.

23 listopada – wykład on-line „Jak wielki jest świat kultury jidysz” dr Karoliny Szymaniak ,w ramach cyklu ABC dziedzictwa żydowskiego.

26 listopada – kolejne wykłady konferencji on-line dla nauczycieli „Jak współcześnie uczyć patriotyzmu” Czym skorupka za młodu nasiąknie..” – wykład prof. Wiesława ŁukaszewskiegoOblicza patriotyzmu w Polsce” – wykład dr Beaty Jurkowicz

27 listopada – blok czterech warsztatów dla nauczycieli w ramach konferencji. Prowadzili je: dr Beata Jurkowicz, Agata Dowgird, Arkadiusz Walczak i Bogdan Białek1 grudnia – webinarium dla nauczycielek i nauczycieli z cyklu „Jak reagować na antysemityzm w szkole?”: Pierwsza częśc to rozmowa wokół filmu „Przy Planty 7/9”, w której udział wzięłi Bogdan i Bartosz Bartosik Następnie odbyły się równolegle warsztaty: Małgorzata Rusiłowicz dla nauczycieli szkoły podstawowej o topografii, pamięci i potrzebie pamiętania o przeszłości”Arkadiusza Walczaka dla nauczycieli szkoły ponadpodstawowej o sposobach walki z antysemityzmem – perspektywa globalna i lokalna.

Listopad – kolejne działania edukacyjne:

25.11 – spotkanie z uczniami I Liceum Akademickiego w Kielcach w ramach projektu „Krokus” na cmentarzu żydowskim;

27.11. – z grupą przewodników turystycznych rozmawialiśmy o dziedzictwie Żydów kieleckich;

29.11. – Bogdan Białek spotkał się z młodzieżą izraelską5 grudnia – rozmowa on-line Anny Dodziuk van Kooten, Igancego Dudkiewicza i Bogdana Białka w ramach Rekolekcji chanukowo-adwentowych „Ogrom nieWiary i odrobina dobra”

Grudzień – publikacja w mediach społecznościowych filmu naszej produkcji pt. „Historia zagłady kieleckiego getta”

7 grudnia – spotkanie z o. Maciejem Biskupem OP w ramach cyklu „Jaka Polska? Jaki kościół?”

15 grudnia – wykład on-line dr hab. Joanny Degler (Lisek), wprowadzający w świat kobiecej poezji powstającej w języku jidysz

16 grudnia – ostatnie webinarium dla nauczycielek i nauczycieli „Jak reagować na antysemityzm w szkole”. Rozmowa Piotra Piwowarczyka (współtwórcę i bohatera filmu „Amnezja”) z Kamilem Mrozowiczem z Jedwabnego. Po spotkaniu nauczyciele wzięli udział w warsztatach, które prowadzili Małgorzata Rusiłowiczi Arkadiusz Walczak

29 grudnia – podczas ostatniego spotkania w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu w Kielach z księdzem Adamem Bonieckim o tym, jak być optymistą w trudnych czasach rozmawiał Bogdan Białek