Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu – wydarzenia w ramach obchodów

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zaprasza na kieleckie obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu.

25 stycznia (wtorek), godz. 17.00
Spotkanie on-line na profilu Facebook Stowarzyszenia im. Jana Karskiego  „Co dziś wiemy o Zagładzie?” –   rozmowa Bogdana Białka z prof. Barbarą Engelking.

Prof. Barbara Engelking  jest kierowniczką Centrum Badań nad Zagładą Żydów, działającego przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN; była  szefową Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Autorka i współautorka wielu książek, wśród których najważniejsze to „Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście”, „»szanowny panie gistapo«. Donosy do władz niemieckich w Warszawie i okolicach w latach 1940–1941”, „Jest taki piękny słoneczny dzień… Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942–1945”. Redaktorka i autorka wydawanych przez Centrum opracowań „Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim”, „Klucze i kasa. O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych, 1939–1950” oraz „Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski”. Edytorka wielu świadectw ofiar i ocalałych z Holokaustu.

26 stycznia (środa), godz. 19.00
Spotkanie on-line na profilu Facebook Stowarzyszenia im. Jana Karskiego „Zapis pamięci” – rozmowa z Ocalałą z Zagłady Joanną Sobolewską-Pyz oraz Anną Kołacińską-Gałązka i Jackiem Gałązką, realizatorami projektu Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce, cyfrowego archiwum gromadzącego relacje osób, które w dzieciństwie przeżyły Zagładę.

Powstałe w 1991 roku Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce poprosiło swoich członków o utrwalenie wspomnień z czasu Zagłady. Do dziś powstało ponad 190 relacji, spisanych samodzielnie lub z pomocą bliskich. Z niektórymi wspominającymi przeprowadzono wywiady, nieliczni zgodzili się na nagrania wideo. Wszystkie teksty i nagrania będące w posiadaniu stowarzyszenia zostały umieszczone w Zapisie Pamięci, oraz uzupełnione o garść rodzinnych fotografii.

27 stycznia (czwartek)
godz. 17.00 – uroczystość przy pomniku Menora (al. IX Wieków Kielc)
godz. 18.00  – rozmowa Bogdana Białka z rabinem Stasem Wojciechowiczem i ks. Grzegorzem Michalczykiem w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu, ul. Planty 7 – transmisja na profilu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.

Stas Wojciechowicz – polski rabin działającym w Centrum Społeczności Postępowej i w Synagodze Ec Chaim Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Rabin jest zastępcą współprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów ze strony żydowskiej

ks. Grzegorz Michalczyk – rektor kościoła Środowisk Twórczych pw. św. Br. Alberta i św. Andrzeja Apostoła w Warszawie. Ksiądz jest  członkiem Komitetu Episkopatu  ds. Dialogu z Judaizmem i zastępcą współprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów ze strony chrześcijańskiej.
Debatę poprowadzi Bogdan Białek – prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.

Kieleckie obchody zakończy spotkanie z ks. Manfredem Deselersem, które odbędzie się w niedzielę,  30 stycznia o godz. 19.30 w Centrum Duszpasterskim Wesoła 54 w Kielcach. Spotkanie poprzedzi msza św. o godz. 18.30 w kościele akademickim p.w. Jana Pawła II.

Ks. dr Manfred Deselaers jest niemieckim duszpasterzem, od 30 lat pracuje w Centrum Modlitwy i Dialogu w Oświęcimiu. Zajmuje się działalnością edukacyjną, koncentruje się na religijnym znaczeniu pamięci o Auschwitz.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Na datę obchodów wybrano rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau 27 stycznia 1945 roku. W obozie Auschwitz  więzieni i mordowani byli obywatele niemal wszystkich krajów Europy okupowanych przez Niemców, w zdecydowanej większości Żydzi.  Ponad milion osób zginęło w największej z hitlerowskich fabryk śmierci.