Działalność wydawnicza

Stowarzyszenie rozpoczęło także działalność wydawniczą. W 2005 roku opublikowane zostały „Suche liście” Michała Płoskiego i „Na rozkaz serca” Henryka Pawelca.