Pamięć. Tożsamość. Patriotyzm.

Warsztat realizowany w ramach projektu „Edukacja w Miejscach Pamięci”, w którym uczestniczymy współpracując z Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej. Polega on na zajęciach edukacyjnych, prowadzonych poza murami szkoły, w miejscach o ważnym znaczeniu historycznym oraz w instytucjach, które zajmują się edukacją historyczną i społeczną. Ma służyć wzmocnieniu świadomości lokalnej młodzieży. Uczniowie poznają historię swojego miasta – tę chlubną i tę trudniejszą.

Program zajęć dla klas trzecich gimnazjum podejmuje takie zagadnienia jak tożsamość narodowa, pamięć, patriotyzm. W naszym Instytucie uczniowie dowiadują się o tym, że pamięć narodowa obejmuje nie tylko wydarzenia, które są przyczyną do domu albo w których nasz naród jest w sytuacji ofiary. Poznają historie rodziny Goldszajdów, dzięki czemu zaznajamiają się z informacjami o losie kieleckich Żydów w czasie II Wojny Światowej. Następnie poznają podstawowe fakty dotyczące pogromu kieleckiego, wysłuchują także świadectwo Barucha Dorfmana. Na koniec oglądają wystawę „Wspomnijcie na minione dni”.

Nabór szkół do programu realizuje dział edukacji Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej.