Kielce – moja mała ojczyzna

Warsztat realizowany w ramach projektu „Edukacja w Miejscach Pamięci”, w którym uczestniczymy współpracując z Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej. Polega on na zajęciach edukacyjnych, prowadzonych poza murami szkoły, w miejscach o ważnym znaczeniu historycznym oraz w instytucjach, które zajmują się edukacją historyczną i społeczną. Ma służyć wzmocnieniu świadomości lokalnej młodzieży. Uczniowie poznają historię swojego miasta – tę chlubną i tę trudniejszą.

Program zajęć dla szóstoklasistów zakłada zdobycie przez nich wiedzy o ważnych ludziach związanych z Kielcami i regionem świętokrzyskim. Zapoznają się więc z biografiami Tadeusza Kościuszki, Stanisława Staszica czy Józefa Piłsudzkiego. W Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu przy ul. Planty 7 uczniowie spotykają się z postacią Jana Karskiego. Mimo, że Karski nigdy nie mieszkał w Kielcach, jego osoba i myśl symbolizują wysiłek włożony w uświadomienie współczesnych o tragedii narodu żydowskiego podczas Drugiej Wojny Światowej. Zapoznanie młodzieży z tą osobą łączy się więc także z rozmową o historii kieleckich Żydów, szczególnie zaś o ich tragicznych losach podczas ostatniej wojny.

Nabór szkół do programu realizuje dział edukacji Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej.