Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu i Stowarzyszenie zawarły porozumienie o współpracy

auschwitz_logo_200

Porozumienie podpisali dyrektor Fundacji Tomasz Kuncewicz oraz prezes Stowarzyszenia Bogdan Białek. 

 

W dokumencie określono cele współpracy, które zdefiniowano jako:

 

– edukację przyszłych pokoleń na temat świata, który zginął bezpowrotnie w czasie Holocaustu,

 – nauczanie o zagrożeniach płynących z uprzedzeń i dyskryminacji,

– zachowanie pamięci o obecności Żydów i polsko-żydowskim sąsiedztwie,

   tworzenie platformy dla dialogu polsko-żydowskiego i chrześcijańsko-żydowskiego,

– promowanie wartości otwartego społeczeństwa obywatelskiego,

– wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauki, religii i sztuki

 

 

Fundacja Edukacyjne Centrum Zydowskie w Oświęcimiu powstała w 1996 roku. Jej siedzibą jest Centrum Żydowskie w Oświęcimiu. Ośrodek umożliwia odwiedzającym upamiętnianie ofiar Zagłady poprzez studia nad kulturą i życiem Żydów przed II wojną Światową. Fundacja korzysta ponadto z pomocy i doświadczeń wielu zaangażowanych w ten projekt osób z całego świata.

Założycielem fundacji jest Fred Schwartz, amerykański biznesmen i filantrop, który zdecydował się realizować to przedsięwzięcie po tym jak dostrzegł istotną potrzebę stworzenia żydowskiego centrum kulturalno-edukacyjnego w pobliżu byłych obozów Auschwitz-Birkenau.

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu i Synagoga Chewra Lomdei Misznajot służą upamiętnieniu ofiar Shaoah.

FUNDACJA EDUKACYJNE CENTRUM ŻYDOWSKIE
Pl. Ks. Jana Skarbka 3-5
32-600 Oświęcim
tel. (48-33) 844 7002; fax. (48-33) 844 7003
e-mail: info@ajcf.pl
www.ajcf.org