Sukkot Shalom w Kielcach

sukotmale

W dniach 30 września – 4 października zapraszamy do Galerii Echo w Kielcach, gdzie na poziomie 2+ ustawiona zostanie symboliczna konstrukcja – sukkah, czyli namiot. Stanie ona po raz pierwszy od wielu dziesięcioleci w Kielcach w okresie żydowskiego święta Sukkot.

Celem naszego projektu realizowanego wspólnie z izraelskim Stowarzyszenia „Adam le Adam” jest przekazanie kielczanom wspomnień Żydów zamieszkujących nasze miasto przed II wojną światową, a obecnie mieszkających w Izraelu, a także przedstawienie żydowskiej tradycji święta Sukkot, jak i innych zwyczajów i obyczajów żydowskich.

 

W niedzielę, 30 września o godzinie 17.00,  w kieleckiej Galerii Echo na poziomie  2+ rozpocznie się montaż i strojenie symbolicznego namiotu.

 

Od poniedziałku (1 października) do czwartku (4 października), od godziny 18.30 w namiocie będzie można spotkać czterech młodych wolontariuszy z Jerozolimy, którzy będą prezentować wspomnienia mieszkających obecnie w Izraelu kieleckich Żydów (codziennie innych osób), a także postaci biblijne i zwyczaje żydowskie związane ze świętem Sukkot.


Również w tych samych dniach, przedpołudniami, w kieleckich liceach goście z Izraela będą prowadzić warsztaty edukacyjne

Sukkot (Kuczki) zwane jest także Świętem Namiotów lub Szałasów, a czasem – ze względu na swój rolniczy charakter – Świętem Plonów, obchodzone jest jesienią przez 7 dni. Jest to święto radosne, upamiętniające 40-letnią wędrówkę Żydów z Egiptu do Ziemi Obiecanej, podczas której żyli oni na pustyni w namiotach. W okresie święta Żydzi budują szałasy poza domami – spożywają w nich posiłki oraz starają się jak najdłużej przebywać.

sukkamaleBogatsi Żydzi mieszkający niegdyś w Polsce budowali wyrastające z fasad swoich domów charakterystyczne wykusze, służące właśnie jako miejsca do obchodów Sukkot, gdyż pogoda panująca w czasie jego trwania nie zawsze sprzyjała już spędzaniu dłuższego czasu w namiotach. W Kielcach taki wykusz znajduje się między innymi na tylnej ścianie kamienicy Zagajskich przy ulicy Śniadeckich.  

Projekt realizowany jest w ramach obchodów 70. Rocznicy zagłady getta kieleckiego. Patronat honorowy: prof. Władysław Bartoszewski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego. Zadanie realizowane jest dzięki dotacji Urzędu Miasta Kielce.