Inauguracja studium „ABC judaizmu dla chrześcijan”

W niedzielę, 15 października, zainaugurowaliśmy działalność unikatowego studium „ABC judaizmu dla chrześcijan”. Nasza inicjatywa spotkała się z dużym odzewem – na wykłady zapisało się ponad 40 osób pragnących poznawać  żydowską  religię, tradycję, system etyczny i społeczny judaizmu.

Odbywające się raz w miesiącu wykłady mają przybliżyć słuchaczom tradycję, ale też różnorodność jednej z najstarszych istniejących religii. Otwierając pierwsze spotkanie Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia, mówił:

Każdy z naszych wykładowców posiada wykładowca wybitne kwalifikacje, jest wszechstronnie wykształcony, ale też każdy wniesie coś innego, ponieważ każdy jest trochę z innej tradycji judaistycznej,   ma trochę inne doświadczenia osobiste. Ta wiedza będzie komplementarna i da Państwu, na tyle, na ile jest to możliwe w polskich warunkach, bardzo szeroki  wgląd w istotę judaizmu.Bogdan Białek

Pierwsze dwa wykłady poprowadzili rabin Stanisław Wojciechowicz i rabinka Małgorzata Kordowicz z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Pierwszy z prelegentów wprowadził słuchaczy w świat judaizmu rabinicznego, szczególnie wskazując na jego zakorzenienie w studium Tory, które pozwoliło przetrwać tradycji judaistycznej po zburzeniu Świątyni. Małgorzata Kordowicz, pierwsza polska rabinka, mówiła o judaistycznym podejściu do czasu oraz historii żydowskiego kalendarza, co stanowi wstęp do rozumienia istoty żydowskich świąt. Obydwa wykłady będą kontynuowane przez cały rok akademicki.

Kolejne spotkanie będzie miało miejsce 19 listopada o 15.00. Swój wykład, poświęcony żydowskiej codzienności, rozpocznie wtedy Rabin Łodzi Dawid Szychowski, który będzie prowadził go naprzemiennie ze swoją małżonką Miriam. Na studium wciąż można się zapisać na stronie www.jankarski.org.pl/abc. By otrzymać dyplom ukończenia wymagana jest obecność na 7 z 9 zaplanowanych w tym roku akademickim wykładów.