„Jan Karski – dyplomata, żołnierz i historyk” – konkurs dla gimnazjalistów

konkurs_male

Stowarzysznie oraz Gimanzjum Integracyjne nr 4 w Kielcach zapraszają gimnazjalistów do udziału w VIII konkursie nt. Jana Karskiego.

 

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: eliminacji (potrwają do 1. 03. 2012 r.) oraz finału, który odbędzie się 26 marca 2012 r.

W konkursie udział brać będą trzyosobowe reprezentacje szkół pod opieką nauczyciela. W ramach eliminacji zespoły wykonują 1 pracę plastyczną oraz 1 prezentację multimedialną i do dnia 1. 03. 2012r. przesyłają je na adres: Gimnazjum Integracyjne nr 4 w Kielcach, ul. Jasna 20/22 z dopiskiem „Konkurs Historyczny Jan Karski – dyplomata, żołnierz i historyk”. Do finału przechodzą 3 szkoły imienia Jana Karskiego (Kielce, Łódź i Ruda Śląska, biorące udział w I zjeździe szkól im. Jana Karskiego) oraz 3 szkoły, które nadeślą najlepsze prace.

 

O zakwalifikowaniu do finału szkoły zostaną poinformowane telefonicznie. W części finałowej zespoły będą odpowiadać na pytania (forma quizu) dotyczące życia i działalności Jana Karskiego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zgłoszenia udziału zespołu reprezentującego daną szkołę, poprzez wypełnienie blankietu znadującego się w treści regulaminu (do pobrania poniżej) i odesłanie go na adres: Gimnazjum Integracyjne  nr 4 w Kielcach, ul. Jasna 20/22, w terminie do 20. 12. 2011 r.

 

POBIERZ REGULAMIN

Zobacz też: VII edycja konkursu o Janie Karskim