Polska Rada Chrześcijan i Żydów przyznała Nagrodę im. ks. Romana Indrzejczyka

prchz

Polska Rada Chrześcijan i Żydów postanowiła uhonorować ks. Stanisława Bartmińskiego z Krasiczyna, kapłana znanego z działalności na rzecz dialogu międzyreligijnego oraz kształtowania społecznych postaw otwartości i tolerancji, przyznając honorową Nagrodę im. ks. Romana Indrzejczyka.

Ks. Stanisław Bartmiński urodził się w 1936 roku w Przemyślu. W latach 1970-2008 był proboszczem parafii św. Marcina w Krasiczynie – podkarpackiej wsi leżącej na polsko-ukraińskim pograniczu. Jako duchowny ks. Bartmiński zasłynął ze swej społecznej działalności oraz otwarcia na osoby wywodzące się z różnych narodowości i religii.

 

Jako proboszcz odnowił między innymi znajdujący się na terenie jego parafii zapomniany cmentarz żydowski, przy którego wejściu zamieścił napis „Starszym braciom w wierze”, opiekował się także kapliczkami greckokatolickimi. Organizował wspólne nabożeństwa katolików dwóch obrządków: rzymskiego i unickiego. Ks. Bartmiński od lat działa na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego, wielokrotnie między innymi zapraszał na letni wypoczynek do Polski dzieci zza wschodniej granicy. Ks. Bartmiński był konsultantem popularnego serialu „Plebania” i pierwowzorem jego głównego bohatera.

 

Patron Nagrody, ks. Roman Indrzejczyk (1931-2010) był wiceprzewodniczącym PRChiŻ, duchownym zaangażowanym w działalność ekumeniczną, słynącym z przyjaznej i otwartej postawy wobec Żydów i ich religii, co nie zawsze znajdowało aprobatę jego kościelnych przełożonych. Jako proboszcz warszawskiej parafii pw. Dzieciątka Jezus ks. Indrzejczyk bez wahania zaprosił do swojego kościoła nowatorską inicjatywę: modlitwę Żydów i chrześcijan z okazji żydowskiego święta Radość Tory. Pod koniec życia był kapelanem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, z którym zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

Nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka to honorowe wyróżnienie przyznawane chrześcijańskim osobom konsekrowanym, które swą działalnością przyczyniły się istotnie do rozwoju dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej. Nagrodę przyznaje kapituła, której przewodniczy Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia oraz wiceprzewodniczący PRChiŻ.

Ks. Bartmiński jest pierwszym laureatem nagrody. Wręczenie nagrody odbędzie się w Krasiczynie 8 stycznia 2012 r.

 

Czytaj również: Bogdan Białek wspomina ks. Romana