Kazania Świętokrzyskie

W pierwszym roku swojej działalności Stowarzyszenie rozpoczęło cykl spotkań pod wspólnym hasłem „Kazania Świętokrzyskie” . W spotkaniach w roli gościa występują duchowni oraz osoby zaangażowane na rzecz dialogu międzyreligijnego.

 

W ramach cyklu odbyły się spotnia z księdzem Michałem Czajkowskim, współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, bratem Morisem przełożonym Zgromadzenia Małych Braci Jezusa w Polsce, ojcem Janem Berezą, benedyktynem z Lubinia (prowadzone są tam spotkania chrześcijańsko-buddyjskie i działa stowarzyszenie na rzecz medytacji chrześcijańskiej).