Polska dla wszystkich

pwszmal

Pod takim hasłem organizowany jest konkurs ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Celem konkursu jest promowanie dialogu międzykulturowego oraz takich postaw obywatelskich, które uczą cenić różnorodność i bronić jej jako ich ważnego składnika.

 

Konkurs ma być przesłaniem naszej otwartości: Polska nie jest tylko dla etnicznych Polaków, jest w niej dość miejsca dla wszystkich, którzy są z Polską i polskością związani. W Polsce na przestrzeni wieków spotykały się różne kultury, religie i grupy etniczne – wszystkie one, współistniejąc ze sobą przez stulecia, także wtedy, gdy nie istniało państwo polskie, stworzyły niezwykłe, bogate dziedzictwo naszej wspólnej ojczyzny. Są one częścią polskiej historii i współczesności.

Konkurs adresowany jest do wszelkiego rodzaju placówek i instytucji edukacyjnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych, którym bliska jest idea Polski tolerancyjnej, otwartej dla wszystkich oraz postawa obywatelskiego sprzeciwu wobec ideologii i zachowań o charakterze ksenofobicznym lub rasistowskim.

Łącznie do wygrania jest kwota 30.000 złotych.

Więcej informacji na stronie konkursu: polskadlawszystkich.pl