Konferencja dla nauczycieli: „Jak reagować na mowę nienawiści w szkole”

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zaprasza nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, a także innych pracowników oświaty, do udziału w konferencji  zatytułowanej: „Jak reagować na mowę nienawiści w szkole?”. Jest ona kontynuacją kieleckiego spotkania warsztatowego dla nauczycieli, które poświęcone było sposobom reagowania na antysemityzm w szkole. Ze względu na pandemię, tegoroczna konferencja została przeniesiona do świata wirtualnego, a zamiast dwóch intensywnych dni szkoleń proponujemy siedem spotkań w okresie od 18 do 30 listopada. Konferencja przeprowadzona zostanie za pośrednictwem platformy Zoom. Każdy uczestnik otrzyma od  zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji. Dostęp do platformy uczestnicy otrzymają w mailu po zrejestrowaniu się przez formularz na dostępny na stronie

www.jankarski.org.pl/konferencja/

Wspólnie zastanowimy się, jak zaradzić epidemii nienawiści oraz jak wspierać nauczycieli w tym, by szkoła była miejscem otwartym dla każdego, bez względu na to kim jest i jakie ma przekonania.