Konkurs o Janie Karskim

145_4584

W piątek, 29 kwietnia w kieleckim Gimnazjum Integracyjnym nr 4 został rozstrzygnięty kolejny finał konkursu o Janie Karskim.

Od siedmiu lat w Gimnazjum Integracyjnym nr 4 w Kielcach organizowany jest konkurs o patronie szkoły. Dotyczy on postaci profesora Jana Karskiego. To człowiek, o którym warto mówić. Swoją postawą i dochowaniem wierności takim zasadom jak sprawiedliwość, ekumenizm, przestrzeganie praw człowieka i szanowanie jego godności, zdobył wielki szacunek.

Otrzymał też wiele odznaczeń i wyróżnień: dwukrotnie Order Virtutii Militari, medal „Sprawiedliwy wśród narodów świata”, Order Orła Białego, tytuł Honorowego Obywatela Izraela. Jego kandydaturę zaproponowano do pokojowej Nagrody Nobla.
Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów z Kielc i powiatu kieleckiego.

Głównym celem konkursu jest przybliżenie i popularyzacja wśród młodzieży naszego regionu postaci tego wielkiego Polaka, który od września 2004 roku jest patronem naszej szkoły.

W tym roku finał konkursu odbył się 29 kwietnia. Uczniowie mieli wykonać projekt medalu okolicznościowego lub zredagować opis przeżyć wewnętrznych, towarzyszących Karskiemu w czasie jego doświadczeń wojennych.

Tak jak co roku głównym kryterium w ocenie było zaprezentowanie przez uczestników konkursu idei tolerancji w odniesieniu do biografii i działalności profesora Karskiego oraz nawiązanie do przestrzegania w gronie młodych ludzi wzajemnego szacunku, tolerowania swojej odmienności.

Na uroczystość wręczenia nagród zaprosiliśmy znamienitych gości: profesora Żbikowskiego – autora najnowszej biografii o Janie Karskim i prezesa Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach – Bogdana Białka. Wiele refleksji dostarczył występ uczniów naszego gimnazjum, a także film dokumentalny pt” Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”, który wspólnie obejrzeliśmy.

Pierwsze miejsce w konkursie w kategorii opisu przeżyć wewnętrznych zajął Marcin Łukasik z Gimnazjum nr 12 w Kielcach, a w kategorii projektu medalu okolicznościowego Ewelina Metrycka z Gimnazjum nr 1 w Radoszycach. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie i ich opiekunowie otrzymali też pamiątkowe dyplomy, zaprojektowane przeze mnie.

Dorota Sikora