Złoty Krzyż Zasługi dla Yaacova Kotlickiego

Yaacov Kotlicki, Prezes Ziomkostwa Kieleckich Żydów w Izraelu został uhonorowany  przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

Odznaczenie, nadane postanowieniem Prezydenta RP Bronisław Komorowskiego z dnia 19 października 2010 roku przyznane zostało „za zasługi dla dialogu polsko-żydowskiego oraz działalność na rzecz zachowania pamięci i pojednania”. Jego uroczyste wręczenie nastąpiło 5 maja w ambasadzie polskiej w Tel-Avivie.

Yaacov Kotlicki urodził się w 1948 roku w Gliwicach. Jego przodkowie pochodzą z Kielc. Ojciec cudem przeżył pogrom w lipcu 1946 roku.

Mimo tego Kotlicki jest wielkim zwolennikiem dialogu polsko-żydowskiego, na którego rzecz aktywnie działa. Był współtwórcą – wraz z prezesem Stowarzyszenia Bogdanem Białkiem – odnowienia znajdującego się na kieleckim Pakoszu grobu ofiar pogromu.

Podczas jego odsłonięcia w lipcu ubiegłego roku, mówił między innymi: „Ten pomnik wznieśliśmy nie tylko na cześć umarłych, ale też – a może przede wszystkim – dla nas, żywych. Tu w duchu tolerancji będą kształcone młode umysły i serca, tu głoszone będą mowy przeciw nienawiści, w intencji pogodzenia się i pokoju między narodami. I w to miejsce przyjdą razem młodzi ludzie z obu naszych narodów, aby zapamiętać przeszłość i wybudować mosty wiodące do nowej przyszłości.”