Konkursy dla młodzieży związane z historią kieleckich Żydów

okladki_mini_200

Obchodom przypadającej w sierpniu 70. rocznicy zagłady kieleckiego getta towarzyszyć będzie szereg zainicjowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, artystycznym i społecznym. Wśród nich znajdą się między innymi skierowane do młodzieży konkursy o historycznej tematyce.


Istotą tych działań jest jak najszersze włączenie w nie obecnych mieszkańców Kielc, a szczególnie młodzieży. Dla nich właśnie przygotowaliśmy dwa konkursy: na przewodnik „Śladami żydowskich sąsiadów” i konkurs „Nie jestem obojętny… Pamięci moich rówieśników Hanki i Dawidka”.

 

Udział w pierwszym ze wspomnianych konkursów ma zachęcić młodzież do poznawania bogatej historii i kultury żydowskiej, jej wkładu i miejsca w dziejach społeczeństwa Kielc w ciągu wieków wspólnej historii, a także kształtowanie otwartości myślenia, uznania i poszanowania kultury i tradycji wielonarodowego Państwa Polskiego. 

 

Natomiast drugi z nich ma umożliwić uczestnikom wyrażenie własnych emocji związanych z losami wojennymi: Hanny Goldszajd i Dawidka Rubinowicza, którzy zostawili po sobie niezwykłe świadectwo czasu, w którym żyli, wydane w postaci książek: „Listy z getta” i „Pamiętnik Dawida Rubinowicza”.

   

  Oba konkursy ogłoszone zostały 2 maja i potrwają do końca września. Zywcięzcy uhonorowani zostaną atrakcyjnymi nagrodami. Szczegółowe zasady dotyczące konkursu zawarte są w znajdujących się poniżej regulaminach. Książki „Listy z getta” i „Pamiętnik Dawida Rubinowicza”

   

  Regulamin konkursu „Śladami żydowskich sąsiadów”

  Regulamin konkursu „Nie jestem obojętny… Pamięci moich rówieśników Hanki i Dawidka”

   

  Książka „Listy z getta” (do pobrania w formacie pdf.)

  Więcej o Hance Goldszjad

  Pamiętnik Dawida Rubinowicza (do pobrania w formacie doc.) 

  Więcej o Dawidzie Rubinowiczu i jego pamiętniku