Ks. Alfred Wierzbicki: Kruche dziedzictwo Jana Pawła II

W drugim dniu Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko Żydowskich gościliśmy w Instytucie Kultury Spotkania i  Dialogu ks. prof. Alfreda Wierzbickiego, autora książki pt. „Kruche dziedzictwo. Jan Paweł II od nowa”  (Biblioteka „Więzi”).
Na książkę skład się blisko trzydzieści esejów, których głównym motywem jest rola przemian jaką dokonał  w Kościele Sobór Watykański II i dziedzictwie jakie pozostawił nam Jan Paweł II. Gość podczas spotkania zwrócił uwagę na historyczną rolę jaką odegrała deklaracja Nostre aetate w dialogu katolicko-żydowskim. Wielką zasługą Jana Pawła II było podjęcie trudu „oczyszczania pamięci”, naprawy  relacji i usuwanie nieporozumień pomiędzy katolikami i Żydami. Ks. prof. Alfred Wierzbicki odniósł się również do pedofilii wśród duchownych; zwrócił uwagę, że daleko jest jeszcze do działań systemowych i na fakt, że nadal w diecezjach brak jest publicznej informacji o kanałach komunikacji z osobą, której można zgłosić krzywdę wyrządzona przez duchownego. Gość odniósł się również do kwestii związków Kościoła z polityką zaznaczając, że prowadzi to do kwestii stosunku Kościoła do demokracji. „Po roku 1989 głos polskiego Kościoła w sprawie demokracji nigdy nie był silny, dużo wyraźniej akcentowano kwestie moralne i narodowe” – powiedział autor książki.

Ks. prof. Alfred Wierzbicki jest filozofem, poetą, eseistą i publicystą. Obecnie sprawuje funkcję kierownika Katedry Etyki KUL, członek Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem.  Autor dziewięciu książek poetyckich i ponad 150 prac naukowych.