Niedziela z chasydami: rozpoczęcie Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich

W niedzielę 25 listopada w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego rozpoczęliśmy Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie. Na inaugurację złożyły się: wernisaż wystawy fotografii postaci chasydów Agnieszki Tarczewskiej „Powroty” oraz wykład prof. Marcina Wodzińskiego poświęcony „Atlasowi historycznemu chasydyzmu”.

Prawie czterdzieści niezwykłych fotografii składa się na wystawę „Powroty”, która prezentowana jest w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu. Autorka od dwunastu lat tworzy serie zdjęć poświęcona chasydom przybywających do Polski na groby cadyków w rocznice ich śmierci („jorzeit”). Pielegrzymi wierzą, że w ten szczególny dzień dusza cadyka zstępuje na ziemię, a jego wstawiennictwo u Boga może zapewnić im błogosławieństwo. Fotografie Traczewskiej, która wbrew zwyczajowi została dopuszczona do świata zwykle niedostępnego obcym, mają walor historyczny, ale przede wszystkim są intymnym portretem ludzi przeżywających tajemnicę wiary.

Prof. Marcin Wodziński wygłosił wykład na temat chasydyzmu, przy okazji prezentując własnego autorstwa album pt. „Historical Atlas of Hasidism” (Historyczny atlas chasydyzmu). Jest to pierwsza kartograficzna interpretacja jednego z najważniejszych ruchów religijnych nowoczesnej Europy oraz współczesnego Izraela i Ameryki Północnej. W dziewięciu rozdziałach atlas omawia powstanie i ekspansję chasydyzmu, jego formy instytucjonalne (dynastie, dwory, domy modlitwy), emigracje, kryzys dwóch wojen światowych i Holokaustu, odrodzenie po 1945 r.