„Legendy zachwycenia – rzecz o chasydach” – warsztaty

ohelchas male

Warsztaty poświęcone chasydom prowadzone przez Piotra Kostuchowskiego z Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki będą jednym z wydarzeń IV Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich Szalom/Pokój. Zapraszamy 8 kwietnia (we wtorek) o godz. 17.00 do Muzeum Dialogu Kultur, oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach (Rynek 3). 

 

Przed II wojną światową chasydzi stanowli liczną część kieleckiej społeczności żydowskiej. Jej rozwój nabrał rozmachu zwłaszcza po 1905 roku, kiedy to do miasta przeniosło się wielu mieszkańców zniszczonych pożarem Chęcin. Liczną grupę przybyszów stanowili właśnie chasydzi, którym przewodził Chaim Horowic. Znanym cadykiem, mającym wielu zwolenników, był również Motele Twerski, zwany Kuzmirerem, ponieważ przeniósł się do Kielc z Kazimierza. Słynął ponoć z tego, że nie udzielał żadnych porad za darmo, bo jak tłumaczył, nieopłacone prośby nie są warte zawracania głowy Panu Bogu.

 

Grobowiec Kuzmirera (tzw. ohel) znajduje się na kieleckim cmentarzu żydowskim. Przed kilku laty został dokładnie odrestaurowany. Jest miejscem odwiedziń chasydów, głównie z Nowego Jorku.

 

Chasydyzmbył to ruch mistyczny, zakorzeniony w judaizmie. U jego podstaw legła tradycja kabalistyczna, widząca okruchy Bożej obecności w każdym przejawie stworzenia i twierdząca, że świat istnieje „wewnątrz” Boga, dlatego można Go czcić nawet najprostszymi zajęciami. Niezmiernie ważna była postać cadyka (sprawiedliwego), duchowego mistrza przewodnika chasydów (hebr. sprawiedliwych, wiernych Przymierzu), często posiadał moc uzdrawiania, był pośrednikiem między Bogiem a Jego ludem. Ważnym elementem nauki chasydów było emocjonalne i żywiołowe przeżywanie modlitwy oraz radość i ekstaza, zapamiętanie w śpiewie i tańcu dla Boga. Głośne, pełne muzyki i tańca modlitwy odbywały się w domach modlitwy zwanych sztibłech. Życie w zachwyceniu – tak w skrócie można określić sposób chasydzkiej egzystencji.

 

Piotr Kostuchowski – koordynator projektów edukacyjnych w Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki, które zostało założone w roku 1999 w Bielsku-Białej z inicjatywy grupy entuzjastów: artystów i edukatorów. Od samego początku, zgodnie z zamysłem założycieli, teatr i to, co się z nim wiąże, jest skutecznym narzędziem oddziaływania edukacyjnego i terapeutycznego.

 

Wstęp na warsztaty jest bezpłatny. Jednak zainteresowanycyh prosimy o wcześniejsze zapisy – elektornicznie na adres biuro@jankarski.org.pl lub telefonicznie 41 343 28 40