Wernisaż dwóch wystaw fotograficznych „Przybyli, odeszli… są: Żydzi polscy” i „Kolory prawosławia”

duzy IV

Wydarzeniem otwierającym IV Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie będzie wernisaż dwóch wystaw fotograficznych, który odbędzie się 4 kwietnia, w piątek o godz. 17.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach przy ul. ks. Ściegiennego 13.

 

***
Wystawa „Przybyli, odeszli… są: Żydzi polscy” pokazuje drogę Żydów do Polski, wielowiekowość i różnorodność dróg ich życia i działalności w Polsce (od średniowiecza po dzień dzisiejszy).

Przybyli zobaczyliNa szczególne podkreślenie zasługuje dorobek intelektualny żydowskich myślicieli i artystów mieszkających w Polsce, z którego korzystały i korzystają nie tylko kultura polska i światowa, ale i judaizm na całym świecie.

 

Wystawa obrazuje także ostatni etap drogi życia Żydów polskich, czyli przeprowadzoną przez hitlerowskie Niemcy planową zagładę Żydów Europy w czasie drugiej wojny światowej. Końcowy akcent stanowią fotografie ilustrujące obecność Żydów w Polsce dnia dzisiejszego – obecność w pamięci i sztuce, oraz obecność w niewielkich, odradzających się ośrodkach życia żydowskiego.

 

Wystawa powstała niemal wyłącznie na podstawie zbiorów ŻIH, we współpracy z Fundacją Orange.

 

kolory prawosławia***

Wystawa „Kolory prawosławia” przedstawia różnorodność polskiego prawosławia uchwyconą przez współpracowników portalu Ortphoto.net. Autorzy ukazują polskie prawosławie widziane obiektywem i sercem jednocześnie: kolory wiejskich i miejskich cerkwi, koloryt świątecznych i codziennych obrzędów religijnych, barwne i szanowane postaci związane z prawosławiem, duchowieństwo i parafian.

 

Zdjęcia przedstawiają skupioną wokół prawosławia społeczność wraz z jej specyfiką i kulturowym kolorytem.

 

Podczas wernisażu odbędzie się projekcja reportażu z Bliskich Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich, które odbyły się 14.01.2014 w synagodze Nożyków w Warszawie.

 

WSTĘP NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WOLNY

 

Organizator: Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach, Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce
Patronat honorowy: Jego Ekscelencja Ks. Biskup Mieczysław Cisło, Przewodniczący Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu Judaizmu dr Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski, Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski,
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.
Współorganizacja: Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,  Muzeum Narodowe w Kielcach, Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach,  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach
Patroni medialni: Katolicka Agencja Informacyjna, Radio Kielce,  TVP Kielce, Kielce Plus Tygodnik
Wsparcie finansowe: Urząd Miasta Kielce, Dutch Jewish Humanitarian Fund, Wydawnictwo Charaktery