Młodzi Izraleczycy w Kielach

zywy_most_logomale

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego po raz kolejny podejmuje działania na rzecz poprawy i rozwoju stosunków polsko-żydowskich. Tym razem jako organizator przyjazdu i pobytu w Kielcach grupy 10 młodych Izraelczyków.

 

– Młodzi Żydzi od lat regularnie przyjeżdżają do Polski, jednak ich pobyt w naszym kraju polega głównie na odwiedzinach miejsc związanych z Zagładą. Nam zależy, aby uświadomić młodych Izraelczyków, że Polacy i Żydzi przez wieki współistnieli i współpracowali ze sobą, zaś okres okupacji niemieckiej był także wielką tragedią narodu polskiego, który w czasie II wojny światowej poniósł ogromne straty – mówi prezes Stowarzyszenia Karskiego Bogdan Białek.

 

Gośćmi z Izraela, którzy przebywać będą w Kielach w dniach 25 października – 2 listopada, zajmować będzie się również 10–osobowa grupa młodych Polaków. Organizatorzy chcą, aby to międzynarodowe spotkanie stworzyło odpowiednią płaszczyznę do przełamania wzajemnych uprzedzeń i obalenia negatywnych stereotypów.

 

W trakcie tygodniowego pobytu w Polsce młodzi Żydzi będą mieli okazję poznać współczesne Kielce oraz historię regionu świętokrzyskiego. – W programie wizyty przewidziane są spotkania z kieleckimi uczniami i studentami oraz osobami, które, na co dzień kształtują obecny wizerunek miasta – między innymi prezydentem Wojciechem Lubawskim czy prezesem Targów Kielce Andrzejem Mochoniem. W ramach rewizyty, w grudniu – 10 młodych Polaków pojedzie do Izraela.

 

Pobyt młodych Żydów w Kielcach sfinansowany zostanie ze środków Biura Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego prof. Władysława Bartoszewskiego. Wsparcie to zostało udzielone w ramach konkursu na społeczne inicjatywy edukacyjne, w którym projekt Stowarzyszenia im. Jana Karskiego został oceniony najwyżej.

 

Natomiast w związku z przypadającym na przełomie października i listopada tradycyjnym okresem odwiedzin nekropolii, Bogdan Białek zaprasza 1 listopada (przyszły wtorek) do wizyty na kieleckim cmentarzu żydowskim. Brama otwarta będzie w godzinach 10-13.

kancelaria_prezesa_rady_ministrow_logo