Wspólna Radość Tory 2011

w_radosc_loga_200_pion

Zapraszamy do udziału w uroczystości Wspólna Radość Tory. Jest to unikalna w skali światowej inicjatywa Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

 

Od 1992 roku jesienią, tuż po żydowskim święcie Simchat Tora (Radość Tory), odbywa się w warszawskim kościele spotkanie chrześcijan i Żydów – skoncentrowane w duchu modlitwy wokół Biblii. Jej słowa są przecież częściowo wspólne dla Żydów i chrześcijan. 

 

Są jednak różnie interpretowane, dlatego podczas spotkania wygłaszane są oddzielnie komentarz żydowski i komentarz chrześcijański. Najpierw miejscem spotkań była parafia Dzieciątka Jezus na Żoliborzu, gdzie proboszczem był ks. Roman Indrzejczyk.

 

Po jego przejściu na emeryturę święto Tory przeniosło się do parafii św. Andrzeja Boboli na Mokotowie prowadzonej przez księży jezuitów. Od roku 2007 modlitwie towarzyszy żydowsko-chrześcijańskie sympozjum naukowe.

 

Punktem wyjścia do  tegorocznego sympozjum są wydarzenia w Warszawie z roku 1861. 27 lutego w manifestacji patriotycznej uczestniczyli ramię w ramię polscy katolicy, ewangelicy i Żydzi. Celebracją zbratania był pogrzeb ofiar manifestacji, który prowadzili duchowni różnych religii. Podczas kolejnej manifestacji 8 kwietnia na placu Zamkowym zginął m.in. Michał Landy, uczeń szkoły rabinackiej, który przejął krzyż z rąk zastrzelonego księdza katolickiego.

 

W październiku 1861 r. żołnierze carscy sprofanowali kościoły katolickie, bijąc w nich i aresztując uczestników demonstracji antyrosyjskich. Na znak protestu przeciwko profanacji zamknięto wszystkie kościoły katolickie. Do sprzeciwu dołączyli też ewangelicy i Żydzi, zamykając swoje domy modlitwy. Aresztowano wówczas m.in. rabina Meiselsa i żydowskich kaznodziejów „za buntownicze kazania”.

 

Tegoroczne sympozjum ma odpowiedzieć na pytanie, co mówi nam dzisiaj – po 150 latach – ówczesne zbratanie narodów, wyznań i religii?

 

Spotkanie modlitewne chrześcijan i Żydów (dolny kościół św. Andrzeja Boboli)

Niedziela, 23 października 2011 r., Warszawa, ul. Rakowiecka 61

 

g. 17.00 Lektura Tory po hebrajsku i po polsku  [Księga Nehemiasza 8], Komentarz żydowski – PIOTR KOWALIK – Muzeum Historii Żydów Polskich,

Komentarz chrześcijański – Dr KRZYSZTOF DOROSZ – eseista, ewangelik reformowany
Wspólna modlitwa słowami psalmów Moja droga do dialogu chrześcijańsko-żydowskiego (świadectwo) JOANNA BRAŃSKA – prezes Stowarzyszenia Polska–Izrael
Po modlitwie w sąsiedniej auli PWT Collegium Bobolanum odbędzie się Sympozjum naukowe: „Dialog międzyreligijny w Warszawie przed 150 laty?”
 

g. 18.15 Żydzi pod krzyżem na Krakowskim Przedmieściu [150 lat temu]: Dr hab. MICHAŁ GALAS – kierownik Zakładu Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich (wykład ilustrowany slajdami obrazów z epoki)

 

g. 19.00 Polskie zbratanie chrześcijańsko-żydowskie: półtora wieku temu i dzisiaj (dyskusja panelowa): Dr HELENA DATNER – historyk i socjolog, była przewodnicząca
warszawskiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, Ks. JERZY BELOW – duchowny luterański, redaktor naczelny dwutygodnika, „Zwiastun Ewangelicki”, Dr MAREK NOWAK OP – dominikanin, filozof religii, członek Zarządu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów Ks. dr HENRYK PAPROCKI – teolog prawosławny, wykładowca Uniwersytetu w Białymstoku
Prowadzenie: Prof. STANISŁAW KRAJEWSKI – współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

 

Patronat:
HANNA GRONKIEWICZ-WALTZ – prezydent miasta stołecznego Warszawy
Kard. KAZIMIERZ NYCZ – metropolita warszawski
Rabin MICHAEL SCHUDRICH – naczelny rabin Polski
Bp MIECZY SŁAW CISŁO – przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego