O nas

bbmale

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego powstało w marcu 2005 roku. Głównym jego celem jest:

1.Rozpowszechnianie postaw otwartości i poszanowania dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej lub kulturowej.
2. Przeciwdziałanie wszelkim formom antysemityzmu, antypolonizmu, ksenofobii oraz innym postawom godzącym w godność człowieka.
3. Podejmowanie działań na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa narodowego — monitorowanie oraz piętnowanie wszelkich przypadków jego naruszenia.

 

Prezesem Stowarzyszenia jest Bogdan Białek, jednocześnie wydawca i redaktor naczelny miesięcznika psychologicznego „Charaktery”. Za swą działalność społeczną został uhonorowany między innymi nagrodami: im. prof. Łukasza Hirszowicza oraz im. ks. Stanisława Musiała, a także Fundacji Polcul. Jest także członkiem honorowym Kieltzer Society – Stowarzyszenia Kieleckich Żydów w Nowym Jorku.

 

STATUT STOWARZYSZENIA IM. JANA KARSKIEGO