Ogólnopolskie obchody IX Dnia Judaizmu, 14-20 stycznia

zdjecie_glowne
       Z inicjatywy Stowarzyszenia w Kielcach odbyły się uroczyste obchody IX Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu.  Obchodzony go 17 stycznia, a został ustanowiony w 1998 roku przez Konferencję Episkopatu Polski. Co roku odbywa się w innym mieście.
       Uroczystości i imprezy związane z IX Dniem odbywały się aż przez tydzień. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie wraz z Konferencją Episkopatu Polski oraz biskupem kieleckim Kazimierzem Ryczanem. W trakcie siedmiodniowych obchodów Dnia Judaizmu wielokrotnie w Kielcach odbywały się modlitwy Polaków i Żydów o wspólne zrozumienie i pojednanie. Odbyło się szereg spotkań z osobami zaangażowanymi w polsko-żydowski dialog. Spotkania te wzbudziły duże zainteresowanie w szczególności kieleckiej młodzieży. W ramach IX Dnia nie zabrakło też licznych wydarzeń o charakterze artystycznym. Wystawy fotograficzne, koncerty klezmerskie,  opowieści o żydowskiej religii i obyczajowości to wszystko złożyło się na kieleckie obchody IX Dnia Judaizmu.

       Obchody rozpoczęły się w sobotę, 14 stycznia otwarciem wystawy malarstwa, grafiki i judaików „Nasi bracia starsi’” przygotowanej przez Żydowski Instytut Historyczny. Na wystawie zaprezentowano prace wielu artystów, między innymi Brunona Schulza, a także przedmioty kultu religijnego. Otwierający wystawę profesor Feliks Tych z ŻiH mówił, że ma ona służyć wzbogaceniu wiedzy historycznej o dwóch, żyjących razem przez wieki narodach.

       W niedzielne południe 15 stycznia w bazylice katedralnej odbyło się uroczyste nabożeństwo w intencji Żydów – starszych braci chrześcijan.
       Natomiast po południu, mimo siarczystego mrozu, około 100 osób wzięło udział w marszu Pamięci i Modlitwy. Marsz prowadzony przez pastora Janusza Daszutę z Kościoła ewangelicko-metodystycznego rozpoczął się przed budynkiem dawnej synagogi, skąd szlakami pamiątek po kieleckich Żydach uczestnicy wyruszyli w kierunku cmentarza żydowskiego na Pakoszu.

       Główne uroczystości odbyły się 17 stycznia – tego dnia obchodzony jest właśnie Dzień Judaizmu. Rano w kieleckiej bazylice katedralnej otwarta została wystawa fotografii dokumentujących wizytę Jana Pawła II w Izraelu w 2000 roku. O godzinie 10 rozpoczęło się nabożeństwo pod przewodnictwem abp Stanisława Gądeckiego.

       W jego trakcie odmawiane były modlitwy przez Żydów i chrześcijan różnych wyznań. Modły zainaugurowało wspólne zapalenie świec na ustawionej obok ołtarza menorze. Świece zapalili między innymi Stanisław Krajewski z Rady Chrześcijan i Żydów, Yaakov Finkelstein z ambasady Izraela, bp Kazimierz Ryczan oraz prof. Władysław Bartoszewski. Śpiewano psalmy po hebrajsku. W trakcie nabożeństwa podkreślano związki łączące chrześcijan i Żydów. Stanisław Krajewski mówił: – Mamy wspólne korzenie i Żydzi szanują chrześcijańską wierność Chrystusowi mimo że sami ciągle czekają na przyjście Mesjasza. Na wspólnotę korzeni obu wyznań wyraźnie wskazywał także abp Gądecki: – Gałęzie (chrześcijanie) nie mogą być niewdzięczne korzeniom (Żydom). Zbawienie bierze swój początek u Żydów – mówił arcybiskup. Chrześcijanie razem z Żydami odmówili modlitwę powszechną. Nabożeństwo zakończyło wspólne błogosławieństwo, takie samo jakie udzielane jest w kościele i w synagodze.
       Po zakończeniu uroczystości w bazylice, w kieleckim seminarium duchownym odbyło się spotkanie z udziałem naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha oraz księdza profesora Ryszarda Rubinkiewicza z Katedry Starego Testamentu KUL. Mówiono o tym, czym jest Tora, prawdy wiary i przykazania. Starano odszukać się wspólne elementy obu religii. Natomiast o polsko-żydowskich relacjach opowiadał profesor Władysław Bartoszewski.
      W kieleckich szkołach odbyły się spotkania młodzieży z uczestnikami obchodów IX Dnia  Judaizmu. Uczniowie    i  studenci spotkali się z między innymi z prof. Władysławem Bartoszewskim, ks. Romualdem Jakubem Wekslerem Waszkinelem, ks. Michałem Czajkowskim czy Piotrem Kadlcikiem.

       Wieczorem w sali Kieleckiego Centrum Kultury odprawiono żydowską modlitwę wieczorną, a następnie wysłuchano psalmów w wykonaniu zespołu Chojzez Klezmorim

       Bardzo ważnym punktem obchodów IX Dnia Judaizmu było także odsłonięcie nazajutrz (18 stycznia, środa)  w kamienicy przy ulicy Planty 7 tablicy ze słowami modlitwy Jana Pawła II. Treścią tej modlitwy są słowa, którymi podczas pobytu w Jerozolimie Jan Paweł II modlił się, prosząc Żydów o przebaczenie za grzechy chrześcijan oraz wzywając do pojednania.
       Tablica odsłonięta została przez biskupa ordynariusza diecezji kieleckiej Kazimierza Ryczana oraz przedstawiciela ambasadora Izraela w Polsce Yaacova Finkelsteina.
       Na tablicy znajduje się stanowiący słowa papieskiej modlitwy napis: Boże naszych ojców, Ty wybrałeś Abrahama i Jego potomków, aby przynieśli Twoje imię Narodom. Jesteśmy głęboko zasmuceni zachowaniem się tych, którzy w historii spowodowali, że te Twoje dzieci cierpiały i prosząc o Twoje wybaczenie, pragniemy zobowiązać się do prawdziwego braterstwa z narodem Przymierza.

       W uroczystości przed kamienicą na Plantach uczestniczył także profesor Władysław Bartoszewski, który wkrótce po jej zakończeniu mówił: – Przypomnienie słów Jana Pawła II i utrwalenie ich w tej tablicy to dobra droga. To znak, że ziarno myśli Papieża – tu w Kielcach – padło na żyzną glebę. Teraz mieszkańcy Kielc mogą chodzić z podniesionym czołem, bo to miasto pokazuje wszystkim w Polsce jak sobie poradzić z trudnymi problemami historii. Trzeba jasno powiedzieć – ci, co żyją w tym mieście nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za to, co się tu stało. (…) Kielce pierwsze w Polsce, od kiedy tylko wolno było mówić prawdę, znalazły formułę wyjścia z kłamstwa i krętactwa.

Kieleckie Obchody IX Dnia Judaizmu zakończyły się w kościele św. Krzyża w piątek 20 stycznia koncertem zespołu The Cracow Klezmer Band.